Umowa z firmą Blackbird może zostać rozwiązana. Jan Kos nie dokończy budowy stadionu?

Umowa z firmą Blackbird może zostać rozwiązana. Jan Kos nie dokończy budowy stadionu?

Anna Xymena Majkrzak, spółka NIK, Nowy Sącz, stadion sandecji, budowa, Blackbird, najnowsze fakty

Gościem portalu DTS24 jest dzisiaj dr Anna Xymena Majkrzak, która od 1 sierpnia 2023 roku pełni obowiązki prezesa Nowosądeckiej Infrastruktury Komunalnej. Nasza rozmówczyni udzieliła odpowiedzi na sformułowane przez nas pytania, które dotyczą budowy Stadionu Miejskiego w Nowym Sączu.

Jak już wiadomo, w miniony piątek (13 października) Nowosądecka Infrastruktura Komunalna odrzuciła plan naprawczy, który został przedstawiony przez generalnego wykonawcę Stadionu Miejskiego w Nowym Sączu – firmę Blackbird. Jednocześnie NIK wezwał generalnego wykonawcę do przedstawienia dowodów na posiadanie potencjału na dokończenie inwestycji. Faktem jest także to, że pomimo podpisania aneksu i wydłużenia terminu oddania obiektu do użytku (do 3 listopada 2023 roku), generalny wykonawca na pewno nie wywiąże się z umowy i terminu nie dotrzyma.

Nowa prezes NIK
Nie sposób pominąć, że od momentu, gdy prezesem NIK została dr Anna Xymena Majkrzak, poprawie uległo kilka elementów. Z dziennikarskiego punktu widzenia poprawił się kontakt na linii: spółka – media. Funkcjonuje strona internetowa, na której pojawiają się bieżące komunikaty. Przedstawiciele lokalnych mediów mogą liczyć na korespondencję mailową w związku z nowymi faktami wokół inwestycji. Równie ważne jest to, że generalny wykonawca zaprzestał jakichkolwiek wypowiedzi na forum publicznym. Jego dotychczasowa aktywność w środkach masowego przekazu kończyła się budowaniem toksycznego wizerunku wokół budowy stadionu. To właśnie ta aktywność była zalążkiem złości części mieszkańców Nowego Sącza i dalej: doprowadziła do wykreowania publicznej prześmiewczości względem najważniejszej inwestycji Nowego Sącza. W rozmowach jakie prowadziliśmy z mieszkańcami miasta, zawsze padał jeden i ten sam argument. Mówił o tym, że prowadzona inwestycja odbywa się za pieniądze mieszkańców, a nie za prywatne fundusze. W związku z powyższym, mieszkańców drażnił zarówno fakt zachowania generalnego wykonawcy w social mediach, jak również drażnił brak transparentności prowadzonej inwestycji. Wypada przypomnieć, że całe zło zaczęło kiełkować niemal równy rok temu. To właśnie wtedy (27 października) generalny wykonawca rozpoczął wyburzanie części klubowego budynku. Od tamtej chwili opinia publiczna zaczęła zwracać szczególną uwagę na sposób prowadzenia inwestycji. Już nazajutrz, portal DTS24 chciał ugasić problem w zarodku, proponując generalnemu wykonawcy zorganizowanie konferencji prasowej. Decyzja była odmowna. Przedstawiciel wykonawcy wolał wdać się w polemikę z użytkownikami Facebooka. Pisaliśmy o tym – TUTAJ.

Nie będzie kolejnego aneksu do umowy
W związku z faktem, że w mieście Nowy Sącz (jak również pobliskich miejscowościach) ponownie narasta fatalna narracja mieszkańców (to w związku z tym, że obiekt jest niedokończony a termin oddania do użytku przypada za około 2 tygodnie), postanowiliśmy zadać kilka pytań dr Annie Xymenie Majkrzak. – Ponieważ nie planujemy ponownego aneksowania umowy i wydłużania terminu realizacji inwestycji, zgodnie z obowiązującą umową, jeśli stadion nie zostanie oddany na czas, od 4 listopada zaczniemy naliczać generalnemu wykonawcy kary umowne za każdy dzień zwłoki – mówi dr Anna Xymena Majkrzak. W kwestii wysokości oraz sposobu egzekwowania kar odsyła nas do Biuletynu Informacji Publicznej, gdzie dostępna jest umowa z firmą Blackbird wraz z wszystkimi aneksami. Umowa do wglądu – TUTAJ.

Firma Blackbird może zostać wykluczona
Z racji, że Nowosądecka Infrastruktura Komunalna odrzuciła plan naprawczy firmy Blackbird, zapytaliśmy panią prezes, które elementy zaważyły o decyzji odmownej. Zapytaliśmy również co dokładnie oznacza fakt, że NIK wezwał generalnego wykonawcę do ukazania dowodów na posiadanie możliwości i potencjału, które pozwolą dokończyć inwestycję.

– Po dokładnym przeanalizowaniu przesłanego przez generalnego wykonawcę planu naprawczego, wnieśliśmy konkretne zastrzeżenia, które dotyczyły niektórych robót. W naszej ocenie nie da się przeprowadzić części prac we wskazanym terminie. Dlatego w piątek 13 października poinformowaliśmy pisemnie generalnego wykonawcę, że odrzucamy przedstawiony plan naprawczy – mówi Anna Xymena Majkrzak, po czym dodaje: – Oczekiwaniem spółki NIK było przede wszystkim przedstawienie takich działań naprawczych, które realnie pozwolą na wyeliminowanie powstałych opóźnień w terminach realizacji dalszych prac na Stadionie Miejskim. W obecnej sytuacji musimy mieć pewność, że generalny wykonawca posiada potencjał zarówno finansowy, osobowy, sprzętowy, jak i organizacyjny do tego, aby dokończyć inwestycję. Czekamy zatem na potwierdzenie czy jest to możliwe – mówi prezes NIK dla DTS24. Na nasze pytanie dotyczące tego ile czasu ma Blackbird na udzielenie odpowiedzi, usłyszeliśmy: – Generalny wykonawca został wezwany do niezwłocznego przedstawienia dowodów na posiadanie potencjału na dokończenia inwestycji. Oczekujemy zatem szybkiej odpowiedzi.

Co jeśli Blackbird nie jest w stanie dokończyć inwestycji?
Zapytaliśmy naszą rozmówczynię o to co może nastąpić w sytuacji, gdy generalny wykonawca nie przedstawi spółce NIK takich dowodów, które dadzą pewność, że firma będzie w stanie ukończyć budowę Stadionu Miejskiego w Nowym Sączu.

– W przypadku braku takich dowodów jest kilka możliwości. Na pewno spółka NIK podejmie wszelkie możliwe kroki, które pozwolą na dokończenie budowy. Jest to możliwe między innymi po wyłonieniu wykonawcy zastępczego. Natomiast ostatecznym wyjściem z sytuacji jest rozwiązanie umowy z generalnym wykonawcą i wyłonienie w drodze postępowania przetargowego nowego wykonawcy, który zrealizuje prace w ramach ostatniego etapu inwestycji – argumentuje prezes NIK.

– Najważniejszy cel spółki NIK pozostaje niezmiennie taki sam. Chcemy dokończyć realizację najważniejszej inwestycji sportowej ostatnich lat, dbając przy tym o interes miasta i środki publiczne. Jesteśmy też otwarci na komunikację zarówno z mediami, jak i środowiskami, które są zainteresowane budową stadionu. Na pewno w tym momencie potrzebujemy lepszego klimatu do dalszych działań i większego zrozumienia obecnej sytuacji. Obecnie robimy wszystko, aby rozwiązać problem, który pojawił się po stronie generalnego wykonawcy. Dlatego w najbliższym czasie podejmiemy konkretne decyzje, o których będziemy informować publicznie – precyzuje dr Anna Xymena Majkrzak.

Czytaj także: Obława zakończona. Schwytano podejrzanego o morderstwo, 20-letniego Jakuba W. [ZDJĘCIA]

Fot: Dawid Kulig / nikns.pl