Uczniowie z Sądecczyzny będą badać wodę

Fundacja Horyzont360 rozpoczęła realizację projektu „EKO-młodzi badacze na Sądecczyźnie” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach zadania „Edukacja Ekologiczna”.

wsb3

W ramach projektu, szkoły podstawowe z terenu powiatu nowosądeckiego, gorlickiego, limanowskiego i z miasta Nowego Sącza będą mogli otrzymać walizki ekobadacza oraz wsparcie
w postaci zajęć ekologicznych. Uczniowie zdobędą wiedzę jak badać wodę, by potem samodzielnie wykonać pomiar składu i jakości wód znajdujących się w otoczeniu ich szkoły. Wyniki badań zostaną przedstawione do konkursu „Na wypasioną rzeczkę”, a zwycięskie szkoły otrzymają nagrody rzeczowe o wartości 800 zł każda.

W projekcie przewidziano także konkurs fotograficzny z nagrodami „MOJA czysta rzeka”  oraz  wydarzenie ekologiczne „EKO-event” połączony z festiwalem biegowym wokół Jeziora Rożnowskiego, nordic walkingiem, a także grami i zabawami proekologicznymi.

Projekt obejmie wsparciem 100 szkół podstawowych w Subregionu Sądeckiego oraz 2000 uczniów. Informacje o projekcie, rekrutacji oraz zajęciach warsztatowych znaleźć można na stronie  Fundacji Horyzont360.

KOMORA

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.