EcoGuide – darmowa aplikacja dla mieszkańców Nowego Sącza informująca o wywozie odpadów

EcoGuide – darmowa aplikacja dla mieszkańców Nowego Sącza informująca o wywozie odpadów

W zeszłym roku mieliśmy okazję objąć naszym patronatem cykl warsztatów oraz konkurs Sądeccy. Adepci IT, organizowanych przez sądecką firmę Tukano Software House. Inicjatywa miała na celu przybliżyć sądeckim studentom oraz uczniom szkół średnich branżę IT poprzez spotkania z praktykami.

W wyniku tej inicjatywy sądeccy studenci – laureat konkursu oraz praktykanci – pod okiem Tukano stworzyło bezpłatną aplikację dla mieszkańców Nowego Sączą – EcoGuide. Odpowiednia segregacja odpadów oraz terminowe przygotowanie śmieci do odbioru to obowiązek,  który dotyczy ogromnej części mieszkańców Nowego Sącza. Trzeba nie tylko pamiętać o tym, jakie odpady wystawić do odbioru, lecz także zadbać o należyte ich posortowanie.

Mieszkańcy Nowego Sącza mogą od dziś korzystać z bezpłatnej aplikacji na urządzenia mobilne – EcoGuide. EcoGuide – to aplikacja ułatwiająca recykling odpadów poprzez dostarczenie spersonalizowanego harmonogramu ich odbioru oraz praktycznych wskazówek dotyczących zarządzania odpadami dla gospodarstw domowych. To bezpłatna aplikacja mobilna stworzona specjalnie dla mieszkańców Nowego Sącza, która ułatwia recykling odpadów. Aplikacja jest owocem pracy sądeckich studentów oraz zespołu Tukano, który czuwał nad jej wytwarzaniem.

Aplikacja będzie jest wsparciem dla mieszkańców poprzez:

– Personalizację harmonogramu wywozu śmieci: Wystarczy podać swój adres, a EcoGuide dostarczy najświeższe informacje dotyczące harmonogramu odbioru śmieci dostosowane do Twojej lokalizacji w Nowym Sączu.

– Powiadomienia o wywozie odpadów: Aplikacja powiadomi o zbliżającym się terminie wywozu odpadów z Twojego adresu.

– Dokładne informacje o segregacji odpadów: Aplikacja udziela wskazówek dotyczących poprawnej segregacji odpadów, informując, jak należy je odpowiednio przygotować do odbioru.

– Ułatwienie wywozu odpadów wielkogabarytowych: EcoGuide nie tylko pomaga w segregacji zwykłych odpadów, ale także ułatwia pozbycie się odpadów wielkogabarytowych.

Aplikacja informuje o lokalizacji punktów zbiórki, dzięki czemu można łatwo znaleźć najbliższy PSZOK.

EcoGuide to prosta i przydatna aplikacja dla mieszkańców Nowego Sącza, w pełni darmowa i bez reklam. Dzięki niej możesz efektywnie zarządzać harmonogramami wywozu śmieci oraz sprawniej segregować odpady, przyczyniając się jednocześnie do ochrony środowiska.

Aplikację znajdziesz w Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ecoguide

oraz App Store https://apps.apple.com/us/app/ecoguide/id6467718694

Reklama