Nowy Sącz: trzeci most na Dunajcu do 2022? Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie koncepcji

W ubiegłym tygodniu Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie rozstrzygnął przetarg i wybrał wykonawcę koncepcji budowy trzykilometrowego połączenia drogi krajowej nr 87 w Nowym Sączu z drogą wojewódzką nr 969 wraz z mostem na Dunajcu. Realizatorem zadania będzie konsorcjum firm EKKOM Kraków – Pracownia Projektowa MOSTOPOL z Opola. Złożyło ono najtańszą ofertę, co okazało się być decydującym czynnikiem.

wsb3

Przetarg ogłoszono początkiem stycznia. Wpłynęły trzy oferty opiewające na: 795 tys zł, 1,13 mln i 2,2 mln. Wszyscy wykonawcy zadeklarowali, iż do 30 listopada 2019 roku zakończą realizację zadania. Wówczas Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ogłosił, że na sfinansowanie zamówienia ma 500 tys zł, a co za tym idzie  – nie wiadomo było, czy przetarg zostanie rozstrzygnięty.

ZDW zwiększył jednak budżet i wybrał najkorzystniejszą w mniemaniu urzędników ofertę. ,,Firma uzyskała najwyższą sumę punktów w ramach wskazanych kryterów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia spośród ofert ważnych i nieodrzuconych” – czytamy w uzasadnieniu.

Jak podreśla zamawiający, w postępowaniu przetargowym nie dokonał wykluczenia żadnego wykonawcy, ani nie odrzucił żadnej propozycji. Poniżej punktacja, na podstawie której wybrano zwycięzcę.

Powstanie łącznika odciążyłoby Nowy Sącz od tranzytu oraz ułatwiłoby komunikację mieszkańcom miasta oraz wszystkim, którzy chcą do niego dojechać.

Zarządca Dróg Wojewódzkich w Krakowie wymaga co najmniej trzech wariantów przebiegu połączenia DK 87  z DW 969.

Wykonawca zobligowany jest także, aby uwzględnić wniosek samorządu miasta Nowego Sącza zawierający propozycję rozważenia przebiegu nowej drogi klasy technicznej ,,G” od ul. Węgierskiej w rejonie ul. Piramowicza w Nowym Sączu, poprzez nowy most na Dunajcu, w kierunku zrealizowanych po zachodniej stronie rzeki dróg głównych i powiązania z nimi (uwzględnienie planowanej drogi w Gminie Chełmiec wzdłuż wałów Dunajca).

Droga ma być jednojezdniowa, dwupasmowa o przekroju 2 x 3,5 metra. Po jednej stronie planuje się także ścieżkę pieszo-rowerową o szerokości 3,5 metra oddzieloną od jezdni i powiązaną z trasami EuroVelo 11 i VeloDunajec. Długość Projektowanego mostu przez Dunajec będzie zależna od warunków terenowych wynikających z przyjętych rozwiązań lokalizacyjnych oraz wybranego wariantu przebiegu drogowego i będzie wynosić około 700 metrów.

Z całym opisem przedmiotu zamówienia można zapoznać się TUTAJ

 

 

FORDELEKT
ZESZYTYBOBO
Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

[mailpoet_form id="1"]