Szkoły katolickie gwarancją jakości kształcenia i wychowania

Szkoły katolickie na całym świecie są synonimem wysokiej jakości nauczania, wysokich standardów wychowania i bezpieczeństwa. Rodzice wybierają te szkoły, gdyż dają ich dzieciom bogatą wiedzę i solidne wychowanie, które stawia się jako rzecz nadrzędną.

wsb3

Wychowanie oparte na uniwersalnych chrześcijańskich wartościach, kładzie szczególny nacisk na patriotyzm i dziedzictwo kulturowe. Klimat panujący w tych szkołach daje poczucie bezpieczeństwa. Nie ma w nich narkotyków oraz innych zagrożeń współczesnego świata. Dzięki swej specyfice i dużej autonomii, szkoły te rezygnują z narzucanych słabych programów i podręczników oraz chronią dzieci przed nieprawidłowo pojętą tolerancją, seksualizacją i ostatnio głośną ostatnio ideologią „gender”.

Takim przykładem jest obchodząca w tym roku Jubileusz 20-lecia Katolicka Szkoła Podstawowa im. Sługi Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego oraz Katolicka Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia w Nowym Sączu. Od osiemnastu lat dyrektorem (menedżerem) tych Szkół jest Zbigniew Małek wcześniej dyrektor Szkoły Sportów Letnich i wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 20. Pod jego nadzorem co roku od 15 lat obydwie szkoły uzyskują najwyższy w Polsce wynik (9 stanin) w sprawdzianie szóstoklasistów.

Popularnie zwane „Katolik” nieprzerwanie od 15 lat wiedzie prym w Nowym Sączu i należy do najlepszych szkół w Polsce w kryterium sprawdzianu szóstoklasistów. Szkoła ta posiada „Certyfikat jakości wychowania” nadany przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. Obydwie szkoły, jako jedyne szkoły podstawowe w Polsce i w Europie, uzyskały tytuł „Złotej Szkoły” nadany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Marszałek Województwa Małopolskiego, wyróżnił je jako jedyne szkoły podstawowe z Nowego Sącza, w elitarnym konkursie „Małopolska Szkoła z Pasją”. Nową jakością w Nowym Sączu od siedmiu lat jest Katolicka Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia. Jest to jedyna tego typu Szkoła na Sądecczyźnie, w której jednocześnie w jednym miejscu, w tym samym czasie, można realizować od pierwszej klasy szkoły podstawowej kształcenie ogólne i kształcenie muzyczne na poziomie I stopnia.

Uczniowie tej szkoły kończą szóstą klasę ze świadectwem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tego typu szkoły znajdują się tylko w dużych aglomeracjach miejskich. Szkoła posiada własną, profesjonalnie wyposażoną salę koncertową, chór oraz najmłodszą w Polsce orkiestrę. Kompozytorem, aranżerem i dyrygentem orkiestry jest Amerykanin dr Paul Croom. Orkiestra nawiązała współpracę z innymi szkołami muzycznymi w Polsce i szkołami zagranicznymi na Słowacj i na Węgrzech.

Aby dostać się do tej szkoły trzeba poddać się badaniom uzdolnień muzycznych. Komisja sprawdza poziom słuchu muzycznego, poczucie rytmu i pamięć muzyczną kandydata. Nabór uzupełniający do klasy pierwszej dla siedmiolatków odbędzie się 24 i 31 maja o godz. 10.00 w sali nr 1 i 2 w budynku C. Szkoła organizuje przedegzaminacyjne bezpłatne konsultacje muzyczne.

Materiał sponsorowany.

FORDELEKT
ZESZYTYBOBO
Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

[mailpoet_form id="1"]