STUDIA DUALNE W PWSZ W TARNOWIE – WIELKA SZANSA DLA ELEKTRONIKÓW I MECHATRONIKÓW !

STUDIA DUALNE W PWSZ W TARNOWIE – WIELKA SZANSA DLA ELEKTRONIKÓW I MECHATRONIKÓW !

To doskonała wiadomość dla młodych ludzi marzących o zdobyciu wyższego wykształcenia i szybkim znalezieniu dobrze płatnej, ciekawej pracy po zakończeniu nauki. Szanse na to dają studia dualne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Dzięki pieniądzom zdobytym przez uczelnię, studenci mogą liczyć nie tylko na wiele godzin zajęć w zakładach przemysłowych pod okiem praktyków, zdobycie cenionych w branży certyfikatów ale i pokaźne, gwarantowane stypendia. 

Studia dualne to szczególny rodzaj studiów, podczas których część zajęć praktycznych (tzw. staży) studenci realizują w zakładach przemysłowych. Aby je wdrożyć, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie zdobyła w tym roku fundusze z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dzięki temu możliwe jest finansowanie dodatkowych stypendiów dla studentów, którzy część zajęć będą odbywać w Grupie Azoty S.A., Zakładach Mechanicznych Tarnów S.A. lub ATB Tamel S.A.

Rekrutacja na studia dualne zostanie przeprowadzona na drugim semestrze studiów, na kierunkach: Elektronika i Telekomunikacja oraz Mechatronika, spośród studentów rozpoczynających studia standardowe w roku akademickim 2018/2019 (na które rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się 1 września i potrwa do 14 września).

Na obu kierunkach będzie obowiązywał limit 8 osób, które będą mogły realizować program studiów dualnych. W przypadku większej liczby chętnych decydować będzie średnia ocen.

Każdy z tych studentów weźmie także udział w czterech profesjonalnych szkoleniach zakończonych egzaminami i certyfikatami ukończenia. Są to: Autodesk AutoCAD, Design for EMC (szkolenie pod kątem kompatybilności elektromagnetycznej), Autodesk Inventor oraz kurs operatora obrabiarek numerycznych CNC.

Staże u pracodawców odbywać się będą zgodnie z identycznym harmonogramem, na każdym kierunku objętym programem studiów dualnych, w wymiarze po 6 tygodni x 8 godzin dziennie w każdym semestrze. Kwota wypłacanego stypendium będzie równa 1,5 minimalnego wynagrodzenia (ok. 3150 zł brutto)  za 1,5 miesiąca stażu u pracodawcy w każdym semestrze. W ostatnim semestrze studiów studenci będą realizować prace dyplomowe, o tematyce odpowiadającej potrzebom pracodawców.

Po ukończeniu studiów dualnych na kierunku Elektronika i Telekomunikacja lub Mechatronika student otrzymuje tytuł inżyniera i posiada umiejętności sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi do twórczego rozwiązywania problemów technicznych, kreowania innowacji, komunikowania się z otoczeniem i aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania projektami technicznymi, transferu wiedzy i jej zastosowań oraz wykorzystywania najnowszych technologii. Absolwent jest przygotowany również do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Tegoroczna rekrutacja uzupełniająca w PWSZ w Tarnowie – najchętniej wybieranej wyższej szkole zawodowej w Polsce, potrwa do 14 września. Uczelnia ma w swojej ofercie studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie oraz podyplomowe.

Do wyboru jest aż 20 kierunków i 32 specjalności: Administracja, Automatyka i robotyka, Chemia, Ekonomia, Elektronika i telekomunikacja, Elektrotechnika, Filologia (angielska, germańska, romańska), Filologia polska, Fizjoterapia, Grafika, Informatyka, Inżynieria materiałowa, Matematyka, Mechatronika, Ochrona Środowiska, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem obcym, Pielęgniarstwo, Praca socjalna, Wychowanie fizyczne, Wzornictwo.

Wszelkie informacje na temat oferty dydaktycznej PWSZ w Tarnowie oraz szczegóły procesu rekrutacji znaleźć można na stronie kandydat.pwsztar.edu.pl.

Share on twitter
Share on facebook