Straty wojenne Polski – konferencja w Nowym Sączu

Straty wojenne Polski – konferencja w Nowym Sączu

W nowosądeckiej Wyższej Szkole Biznesu odbyła się konferencja naukowa poświęcona stratom wojennym poniesionym przez Polskę w latach 1939-1945. Instytut Strat Wojennych im. Jana Karskiego zorganizował wydarzenie w partnerstwie z Arkadiuszem Mularczykiem – sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Organizatorzy zaprosili sądeczan nie tylko na konferencję, ale i na wystawę podsumowującą straty wojenne w powiecie nowosądeckim konkretnymi cyframi: 1342 zniszczonych budynków, 2718 uszkodzonych budynków i 273 mln zł strat w stolicy powiatu – Nowym Sączu.

W briefingu prasowym poprzedzającym konferencję Arkadiusz Mularczyk powtarzał, że będzie dokładał wszelkich starań aby uzyskać reparacje od Niemiec zgodnie z oszacowaną przez Biuro Odszkodowań Wojennych kwotą – 6,2 biliona złotych.

Zarówno ze strony Niemiec Zachodnich jak i już po zjednoczeniu w 1990 r. nigdy nie było woli podjęcia tematu reparacji – mówił. – Co więcej, z niepokojem obserwuję symptomy wypierania przez Niemców świadomości szkód dokonanych przez ich przodków.

Prelekcje podczas konferencji wygłosili m.in. dyrektor Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego prof. Konrad Wnęk, mec. Krzysztof Pociecha i dr Damian Markowski.

Mecenas Krzysztof Pociecha przybliżył proces postępowań egzekucyjnych w sprawie odszkodowań wojennych wobec Niemiec ze strony Włoch i Grecji.

Greckie władze już w 2019 r. wystosowały notę do Niemiec o podjęcie rozmów nad uzyskaniem reparacji za straty doznane przez Grecję zarówno w toku I jak i II wojny światowej. Niemcy kategorycznie odmówiły podjęcia takich rozmów – stwierdził.

Jak wspomniał Mularczyk –  konferencja ma na celu m.in. inicjowanie współpracy z samorządami w edukowaniu lokalnej społeczności na temat strat wojennych. Przy okazji wyraził ubolewanie, że samorząd Nowego Sącze nie przyjął uchwały w sprawie „…poparcia dla starań zmierzających do uzyskania odszkodowań za straty wojenne, jakie poniosła Polska, w tym miasto Nowy Sącz z powodu agresji i okupacji niemieckiej w latach 1939 – 1945″. Dyskusja radnych na ten temat odbyła się 12 września. Pisaliśmy o niej w tekście:

Radni PiS chcą dyskutować o reparacjach. Większość postanowiła odłożyć tę dyskusję na później

To nie jest sprawa między samorządami ani rządami, tylko między dwoma narodami – stwierdził wiceminister.

Transmisję z konferencji możecie obejrzeć poniżej:

Zdjęcia: Krzysztof Gurgul, Instytut i Instytut Strat Wojennych im. Jana Karskiego

WAŻNE !

BIZNES MISJA

Reklama