Sądeckie Wodociągi mają pionierski system wykrywania strat wody

Sądeckie Wodociągi mają pionierski system wykrywania strat wody

Sądeckie Wodociągi, wykrywanie strat wody

69 stref – na tyle obszarów została podzielona sieć wodociągowa Sądeckich Wodociągów. To znacznie ułatwia analizę pracy sieci i zwiększa efektywność wykrywania awarii, a tym samym ogranicza straty wody. System łączy prace różnych działów firmy, co umożliwia błyskawiczny przepływ informacji pomiędzy nimi.

– Każde przedsiębiorstwo wodociągowe w Polsce boryka się ze stratami wody. Za straty wody, które są wynikiem awarii lub kradzieży nikt oczywiście przedsiębiorstwom nie płaci. Dlatego podjęcie działań systemowych, które ograniczą ten problem jest dziś jednym z ważniejszych zdań spółek wodociągowych – zaznacza Tadeusz Frączek, prezes zarządu Sądeckich Wodociągów.

Sieć spółki została podzielona na 69 obszarów. Każda strefa jest opomiarowana. Przepływomierze mierzą ilość wody, która wpływa do strefy i ilość wody, która z niej wypływa. Do każdej strefy są przyporządkowane wodomierze klientów i na bieżąco, dzięki nakładkom radiowym odczytywane są z nich dane. Te informacje za pomocą sieci 136 koncentratorów (przekaźników) wysyłane są do systemu Sądeckich Wodociągów i analizowane.

Dane dotyczące ilości wody, która wpłynęła do strefy, następnie informacje o ilości, która wypłynęła ze strefy i zużycie wody przez klientów w danej strefie, dają obraz poziomu ewentualnych strat wody. Straty mogą wynikać z kilku przyczyn. Są to między innymi awarie i kradzieże.

Raz na dobę następuje bilansowanie strefy (podsumowanie przesłanych do systemu danych), co umożliwia szybkie reagowanie na ewentualne awarie. Do końca marca system będzie bilansował dane co godzinę.

– Straty wody zawsze będą. Nie ma w Polsce przedsiębiorstwa, które całkowicie je wyeliminowało. Ważne natomiast, żeby je systematycznie ograniczać i tym zajmuje się waśnie dział monitoringu i sterowania siecią – zaznacza kierownik Andrzej Wójsik.

System ten jest cały czas udoskonalany, nanoszone są nowe dane we współpracy z działem informacji przestrzennej oraz działem sprzedaży.

Tak rozbudowany układ bilansowania strat wody, działający na tak dużym obszarze (Nowy Sącz oraz gminy: Stary Sącz, Nawojowa, Korzenna), jest pionierskim rozwiązaniem na skalę Polski.

Czytaj także: W Sądeckich Wodociągach mierzą jakość wody on-line

Share on twitter
Share on facebook