W Sądeckich Wodociągach mierzą jakość wody on-line

W Sądeckich Wodociągach mierzą jakość wody on-line

Sądeckie Wodociągi

W Sądeckich Wodociągach zaczyna działać 12 zestawów do pomiaru on-line jakości wody. System ma zwiększyć bezpieczeństwo klientów i dać spółce nowe narzędzia do analizy parametrów wody na bieżąco w sieci wodociągowej.

Urządzenia zostały zamontowane w 9 miejscach na sieci wodociągowej oraz w trzech stacjach uzdatniania wody.

– W Nowym Sączu pomiar jakości wody odbywa się w sześciu miejscach na sieci wodociągowej. Pomiar dokonywany jest także w Starym Sączu, gminach Korzenna i Nawojowa – wylicza Tadeusz Frączek, prezes Sądeckich Wodociągów.

Zestawy zamontowane na sieci wodociągowej mierzą: pH, przewodność, temperaturę chlor wolny, mętność, absorbancję (pomiar związków organicznych w wodzie).

Kolejne trzy urządzenia pracują w zakładach uzdatniania wody w Starym Sączu oraz Świniarsku i w stacji uzdatniania wody w Gaboniu.

– Tam z kolei następuje pomiar glinu ogólnego w wodzie uzdatnionej – dodaje Tadeusz Frączek.

Urządzenia mierzą parametry wody na bieżąco i je zapisują. System daje możliwość wysyłania danych wprost z sieci do bazy Sądeckich Wodociągów.

– Uzupełniamy i udoskonalamy nasz system dzięki współpracy z uczelniami, w tym przypadku jest to Politechnika Krakowska – pointuje prezes.

Na zdjęciu urządzenie zamontowane w zakładzie uzdatniania wody w Świniarsku.
Fot. Sądeckie Wodociągi 

 

Share on twitter
Share on facebook