Nowosądecka lista płac – odcinek 1

Nowosądecka lista płac – odcinek 1

Fakty i mity o naszych zarobkach. Niektórzy sami nie wiedzą dokładnie ile wpływa na ich konto, inni tylko domyślają się ile kwitują co miesiąc przy kasie znajomi i sąsiedzi. Prawdopodobnie w opowieściach o wielu lokalnych wynagrodzeniach więcej jest jednak mitów niż faktów, szczególnie w poborach osób publicznych, które są powszechnie dostępne, wystarczy sprawdzić. Tak więc sprawdziliśmy i publikujemy. Bez oceniania. Ocenę zostawimy Czytelnikom, choć w najciekawsze opinie będzie się oczywiście uważnie wsłuchiwać. Od dzisiaj w naszym portalu sądecka lista płac w czterech odcinkach.

Ile można zarobić w naszym regionie? Na etacie, w dorywczym zajęciu, w tzw. pracy społecznej? Poniżej podajemy średnie miesięczne przychody jakie otrzymują sądeczanie z różnych źródeł. Są to pensje zasadnicze, ale też różne inne formy zarobkowania. Wszystkie kwoty podajemy w złotych brutto, dla ułatwienia w ujęciu miesięcznym, chyba, że zaznaczono inaczej.

Jeżeli jakaś osoba występuje na tej liście więcej niż jeden raz, oznacza to, że zadeklarowała kilka (niekiedy nawet kilkanaście) źródeł dochodu. Osoby występujące tu z imienia i nazwiska miały obowiązek upubliczniać swoje dochody przez składanie oświadczeń majątkowych. W ich przypadku podane tutaj kwoty opierają się na oświadczeniach za 2020 r.

 • 16,49 – to deklarowany przychód Bożeny Borkowskiej, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Ewidencji Ludności UM NS, z tytułu umowy o pracę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.
 • 25,04 – taki przychód z tzw. „innych źródeł” deklaruje Sławomir Czarnecki, dyrektor Wydziału Podatkowego UM NS.
 • 31,66 – deklaruje Beata Chojnowska, główny specjalista w Wydziale Transportu i Komunikacji UM NS, jako dochód z rękodzieła.
 • 69,46 – to dochód Grzegorza Tabasza, dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska UM NS, w Stowarzyszeniu Polski Związek Kobiet Katolickich.
 • 79,23 – otrzymuje sądecki radny Krzysztof Ziaja tytułem dywidendy od posiadanych akcji.
 • 106 – dochodu deklaruje Janusz Górka, kierownik w Wydziale Transportu i Komunikacji UM NS, z tytułu korzystania z działki.
 • 114 – Małgorzata Kuśmierkiewicz, dyrektor Wydziału Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej UM NS, dochody z tytułu zatrudnienia w spółce Intercard.
 • 127 – deklaruje sądecki radny Józef Hojnor jako dochody kapitałowe.
 • 132 – radny sądecki Leszek Gieniec za pracę w komisji ds. problemów alkoholowych.
 • 136 – Marcin Poręba, dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Kultury UM NS z tytułu praw autorskich.
 • 157 – deklaruje sądecka radna Barbara Jurowicz za pracę wykonywaną w ramach umowy – zlecenia.
 • 159,62 – to odsetki od lokat bankowych Ludomira Handzla, prezydenta Nowego Sącza.
 • 166 – radny sądecki Jakub Prokopowicz z umowy – zlecenia.
 • 180 – radny sądecki Krzysztof Głuc z umowy cywilno-prawnej.
 • 180 – radny sądecki Michał Kądziołka z umowy – zlecenia.
 • 246 – deklaruje Jerzy Leszczyński jako dochód z tzw. „innych źródeł”.
 • 265 – radny Józef Hojnor z umowy – zlecenia.
 • 272 – otrzymał Grzegorz Tabasz z Polska Press za publikacje w tytułach wydawcy.
 • 297 – Małgorzata Kuśmierkiewicz, dyrektor Wydziału Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej UM NS, dochody z tytułu zatrudnienia w Medikor III.
 • 298 – zarabia Tomasz Wesołowski – wiceprezes Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Nowym Sączu – zatrudniony dodatkowo w PWSZ.
 • 333 – Jolanta Polańska-Skrężyna, dyrektor Wydziału Architektury i Urbanistyki UM NS, z tytułu ubezpieczenia.
 • 357 – to dieta sądeckiego radnego Macieja Prostko jako członka Rady Programowej TVP Warszawa.
 • 389 – Krzysztof Głuc z umowy cywilno-prawnej.
 • 390 – Robert Jopek, główny specjalista w Wydziale Transportu i Komunikacji UM NS, z tytułu zatrudnienia w Zespole Szkół Zawodowych im. Tadeusza Tańskiego.
 • 400 – radny sądecki Maciej Rogóż z umowy – zlecenia.
 • 413 – wynagrodzenia deklaruje sądecki radny Dawid Dumana za „działalność wykonywaną osobiście”.
 • 444 – to dochody Roberta Jopka z tytułu prowadzenia zawodów jako sędzia piłkarski.
 • 455 – radny Krzysztof Ziaja z Sądeckiego Urzędu Pracy.
 • 460 – przychodu z wynajmu otrzymuje sądecka radna Ilona Orzeł.
 • 471 – Marcin Poręba dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Kultury UM NS, otrzymuje z Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu.
 • 476 – świadczenia ZUS otrzymuje sądecki radny Tadeusz Gajdosz.
 • 483 – radny Krzysztof Głuc z umowy cywilno-prawnej.
 • 520 – Sławomir Czarnecki, dyrektor Wydziału Podatkowego UM NS, z tytułu praw autorskich.
 • 600 – (netto) otrzymuje kierowca Flixbusa za jednorazowy kurs z Krakowa do Berlina. Poza domem jest wówczas 24 godziny.
 • 650 – sądecka radna Krystyna Witkowska z umowy zlecenia.
 • 702 – tyle zadeklarowała Anna Bednarczyk-Maśko za pełnienie obowiązków dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu.
 • 753 – zarabia członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Edward Ciągło za prowadzone usług informatycznych.
 • 779 – sądecka radna Iwona Mularczyk z wynajmu mieszkania.
 • 786 – deklaruje Jan Kupczak jako dochód z umowy zlecenia.
 • 1119 – radna Ilona Orzeł – to kwota zasiłku rodzinnego z Niemiec.
 • 1154 – zarobił Grzegorz Tabasz, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska UM NS, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej.
 • 1205 – dostaje sądecki rencista (nt).
 • 1291 – radny powiatowy Tadeusz Zaremba za pracę w radzie nadzorczej.
 • 1296 – radny Krzysztof Głuc z umowy cywilno-prawnej.
 • 1354 – radna Barbara Jurowicz z deklarowanej działalności gospodarczej.
 • 1375 – zarabia Stanisław Pasoń jako prezes zarządu Eko-Natura.
 • 1410 – świadczenia ZUS otrzymuje sądecki radny Leszek Gieniec.
 • 1470 – (netto) emerytowany policjant (wcześniej milicjant) po zmniejszeniu świadczenia w wyniku ustawy deubekizacyjnej.
 • 1497 – Leszek Gieniec z tytułu umowy o pracę.
 • 1570 – dieta sądeckich radnych miejskich: Józefa Hojnora i Leszka Gieńca.
 • 1571 – świadczenia z KRUS otrzymuje emerytowana rolniczka z gminy Krynica.
 • 1583 – diety sądeckich radnych miejskich: Tadeusza Gajdosza i Grzegorza Fecki.
 • 1597 – radna wojewódzka Marta Mordarska z tytułu „innej działalności”.
 • 1597 – dieta sądeckich radnych miejskich: Janusza Kwiatkowskiego i Jakuba Prokopowicza.
 • 1605 – dieta sądeckiej radnej miejskiej Ilony Orzeł.
 • 1700 – dieta radnego powiatowego Stanisława Dąbrowskiego.
 • 1744 – radny Krzysztof Głuc z umowy cywilno-prawnej.
 • 1786 – radna Krystyna Witkowska z działalności wykonywanej osobiście.
 • 1789 – Przemysław Gawłowski za pracę w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu, na stanowisku ds. obronnych i zarządzania kryzysowego.
 • 1800 – dieta radnych powiatowych Emila Bodzionego i Krzysztofa Bodzionego.
 • 1810 – dieta sądeckiego radnego miejskiego Andrzeja Pancerza.
 • 1825 – dieta sądeckich radnych miejskich: Leszka Zegzdy, Macieja Rogóża, Macieja Prostko, Barbary Jurowicz, Dawida Dumany, Teresy Cabały.
 • 1881 – Beata Pawlik-Saczka, inspektor w Wydziale Transportu i Komunikacji UM NS, z tytułu umowy o pracę.
 • 1902 – tyle dochodu zadeklarował Tomasz Wesołowski, wiceprezes Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, z tytułu umowy – zlecenia.
 • 1925 – Jerzy Leszczyński jako członek komisji egzaminacyjnej dot. kwalifikacji zawodowej kierowców kat. C,D.
 • 2100 – dieta radnej powiatowej Marty Adamczyk.
 • 2100 – (netto) ochroniarz w galerii handlowej dorabiający do emerytury. Ochroniarz z kwalifikacjami zatrudniony w agencji zarobi 2500-3000 na rękę.
 • 2133 – emerytura sądeckiej radnej Krystyny Witkowskiej.
 • 2142 – emerytura sądeckiego radnego powiatowego Edwarda Ciągło.
 • 2142 – dieta sądeckiego radnego miejskiego Krzysztofa Ziai.
 • 2196 – radny Jacek Żelasko z tytułu „działalności wykonanej osobiście”.
 • 2198 – (netto) sprzedawca do 26. roku życia w sklepie sieciowym w galerii handlowej, zwolniony z podatku dochodowego. Jego starszy kolega dostanie już tylko 2069 zł. Do tego mogą liczyć na premię od utargu wysokości 300-550 zł. Kierownik w takim sklepie może liczyć na 2450 plus podobną premię.
 • 2281– dieta przewodniczącej Rady Miasta Nowego Sącza Iwony Mularczyk.
 • 2291 – emerytury otrzymuje sądecki radny powiatowy Józef Świgut.
 • 2297– dieta sądeckiej radnej miejskiej Krystyny Witkowskiej.
 • 2300 – (netto) pracownica w sądeckiej pralni, w zależności od miesiąca może do tego liczyć na premię.
 • 2300 – (netto) pani sprzątająca w galerii handlowej bez nadgodzin. Brygadzista może tu liczyć na 300 zł więcej.
 • 2350 – zarabia Stanisław Pasoń, jako osoba zarządzająca obiektem Agro-Eko.
 • 2400 – (netto) zarabia nauczyciel w sądeckim Pałacu Młodzieży.
 • 2458 – dieta parlamentarna, Andrzej Gut Mostowy.
 • 2466 – diety sądeckich radnych miejskich: Grzegorza Ledzińskiego, Michała Kądziołki, Krzysztofa Dyrka i Artura Czerneckiego.
 • 2470 – Zuzanna Kolawa, pracownik administracji w Nieruchomości IMA Holding, radna gminy Limanowa.
 • 2500 – (netto) całodobowa opiekunka starszej osoby w Nowym Sączu.
 • 2500 – (netto) pracownik sądeckiej cukierni-ciastkarni.
 • 2500 – (netto) zawodowy strażak w stopniu aspiranta, bez dodatków i innych świadczeń.

Ciąg dalszy jutro

UWAGA: Wszelkie uwagi i komentarze do listy płac prosimy kierować mailem na adres [email protected] (w tytule maila prosimy o wpisanie: lista płac)

Czytaj też:

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 r. – 3 tys. zł; stawka za godzinę – 19,60 zł

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY
Play Video about przygotowania Ewy Novel do finału Szansy na sukces

Nowy rozdział w życiu Ewy Novel 

Play Video about Jubiler Sezam Nowy Sącz

Jubiler Sezam – majówka rabatów

Temat dnia

BIZNES MISJA

Najczęściej wyświetlane

Reklama

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.