RYTRO I ŁABOWA – porównanie gmin górskich

RYTRO I ŁABOWA – porównanie gmin górskich

miniatura

Gminy Rytro i Łabowa wiele łączy. „Dzieli ich” tylko jedno pasmo górskie. Obie gminy mają status gmin wiejskich. To najmniej liczebne gminy powiatu z 6 i 4 tysiącami mieszkańców. Obie gminy próbują swoich sił w turystyce. Tutaj swoją renomę posiada bezsprzecznie Rytro, ma infrastrukturę hotelową, rozwinięte usługi turystyczne.

Dlatego do Rytra przyjeżdżają turyści z całej Polski. Łabowa próbuje uaktywnić się w zakresie turystyki. Posiada naturalny atut: jest blisko „wielkiej”, turystycznie Krynicy, leży przy trasie „krynickiej”. Na razie rozwijanie turystyki w Łabowej wychodzi słabo. Ale z pewnością powinna wzorować się na Rytrze.

Zakres porównań

Porównanie dotyczyć będzie spraw finansowych. Chodzi o: dochody gmin, w tym własne, wydatki majątkowe, zadłużenie, ale także nadwyżki operacyjne (różnica dochodów i wydatków bieżących).

Teraz można przejść do porównań szczegółowych. Preferowany będzie wspólny mianownik, czyli przeliczany na jednego mieszkańca. Wzięte zostały dane średnie z dwóch ostatnich lat: 2022 i 2023.

Wyniki porównań (2022)

  • Dochody gminy: lepsze jest Rytro: 6,9 do 6,5 tysiąca,
  • Dochody własne: lepsze jest Rytro: 2,8 do 2,2 tysiąca,
  • Wydatki majątkowe: lepsze jest Rytro: 1,7 do 1,0 tysiąca.

Nadwyżka operacyjna

To różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi. Gmina musi wydać, ale musi mieć dochód. Im większa nadwyżka, tym lepiej. Na mieszkańca idzie to tak: 1100 do 800 złotych na korzyść Rytra w 2022, w 2023 w Łabowej 60 zł do – 800 zł w Rytrze.

Podsumowanie finansów

W 4 wskaźnikach Rytro jest lepsze, a w 1 wygrywa Łabowa, czyli w tym ważnym zestawieniu – jakby gospodarności – wygrywa Rytro.

Zestawienie inwestycji infrastrukturalnych

Dla uzyskania szerszego wymiaru porównawczego wzięte zostały także inwestycje infrastrukturalne o szczególnym znaczeniu dla rozwoju gmin, które zostały zrealizowane w ostatnich 10 latach, a ich wysokość przekroczyła 5% budżetu rocznego gmin.

W Rytrze są to m.in.: 1. prace konserwatorskie na terenie ruin zamku w Rytrze, 2. remont stadionu i boiska sportowego, 3. budowa gminnego przedszkola w Rytrze, 4. budowa wodociągów i tras rowerowych eurovelo.

W Łabowej to m.in.: 1. rozbudowa sieci kanalizacyjnej, 2. termomodernizacja budynków szkolnych, 3. Centrum Aktywizacji Społecznej, 4. modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Maciejówka (w trakcie).

To całkiem istotne osiągnięcia inwestycyjne tych gmin.

Autor: Nowosądeckie Centrum Analiz samorządowych (NCAS)

Czytaj też: NAWOJOWA I ŁABOWA – porównanie bliskich sąsiadów

logotyp

 

Reklama