NAWOJOWA I ŁABOWA – porównanie bliskich sąsiadów

NAWOJOWA I ŁABOWA – porównanie bliskich sąsiadów

miniatura

Nawojowa i Łabowa to gminy sąsiadujące ze sobą blisko. Często związki rodzinne mieszkańców gmin są bardzo bliskie. Łączy ich także historia. Nawojowa jest gminą większą i bardziej „miejską”. Leży bowiem bliżej Nowego Sącza, tam też ma także siedzibę ród Stadnickich. Można także toczyć spory, gdzie rośnie więcej dorodnych grzybów. Ale w tej konkurencji Łabowa jest bardziej znaną destynacją, także dla mieszkańców Nowego Sącza.

Przez wiele lat większą aktywność inwestycyjną wykazywała gmina Nawojowa, ale w ostatnich latach widoczne jest ożywienie inwestycyjne w gminie Łabowa. Podobieństwo tych gmin jest na tyle duże, że warto dokonać porównań.

Strategie gmin

Przy porównaniach gmin sięgnięto do strategii rozwoju gmin. Wiele ciekawych założeń można wyczytać w strategii rozwoju Łabowej. Warsztatowo dobrze napisana, ale zastanawia realizm w możliwości wykonania założeń. To zresztą defekt wszystkich gminnych strategii w powiecie. Strategia gminy Nawojowa wypełniła wymogi formalne, prezentuje się nawet solidnie, ale trzeba popracować nad spójnością.

Zakres porównań

Porównanie Nawojowej i Łabowej dotyczyć będzie spraw finansowych. Chodzi o: dochody gminy, w tym własne, wydatki majątkowe, zadłużenie, ale także nadwyżki operacyjne (różnica dochodów i wydatków bieżących). Preferowany będzie wspólny mianownik, czyli przeliczany na jednego mieszkańca. Wzięte zostały dane średnie z dwóch ostatnich lat: 2022 i 2023.

Wyniki porównań (2022)

  • Dochody gminy: w obydwu gminach są na podobnym poziomie w okolicach 6,5 tysiąca,
  • Dochody własne: w obydwu gminach są na podobnym poziomie w okolicach 2,2 tysiąca,
  • Wydatki majątkowe: lepsza jest Nawojowa: 2,0 tysiące do 1,0 tysiąca,
  • Zadłużenie większe w Łabowej: 300 zł na mieszkańca.

Nadwyżka operacyjna

To różnica miedzy dochodami a wydatkami bieżącymi. Gmina musi wydać, ale musi mieć dochód. Im większa nadwyżka, tym lepiej. Na mieszkańca idzie to tak: 800 do 600 złotych na korzyść Łabowej w 2022, w 2023 w Łabowej 60 zł do – 50 zł w Nawojowej. Czyli w tym ważnym zestawieniu – jakby gospodarności – wygrywa Łabowa.

Podsumowanie finansów

W 2 wskaźnikach Nawojowa jest lepsza, a w 2 wygrywa Łabowa, w pozostałych mają podobne wyniki, czyli nie ma jednoznacznego zwycięzcy.

Zestawienie inwestycji infrastrukturalnych

Dla uzyskania szerszego wymiaru porównawczego wzięte zostały także inwestycje infrastrukturalne o szczególnym znaczeniu dla rozwoju gmin, które zostały zrealizowane w ostatnich 10 latach, a ich wysokość przekroczyła 5% budżetu rocznego gmin.

W Nawojowej są to m.in.: 1. budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 2. budowa budynku wielofunkcyjnego w Nawojowej (m.in. Centrum Kultury, siedziba Policji), 3. budynek aktywizacji społecznej i zawodowej, 4. rewitalizacja Pałacu w Nawojowej.

W Łabowej to m.in.: 1. rozbudowa sieci kanalizacyjnej, 2. termomodernizacja budynków szkolnych, 3. Centrum Aktywizacji Społecznej, 4. modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Maciejówka (w trakcie).

To całkiem istotne osiągnięcia inwestycyjne tych gmin.

Autor: Nowosądeckie Centrum Analiz samorządowych (NCAS)

Czytaj też: Pałac Młodzieży. „W pięknym miejscu, powstają piękne rzeczy”

logotyp

 

Reklama