Rocznica śmierci Mariana Cyconia. Jest pomysł, aby starosądeckie rondo nazwać Jego imieniem

Rocznica śmierci Mariana Cyconia. Jest pomysł, aby starosądeckie rondo nazwać Jego imieniem

Marian Cycoń, rondo Stary Sącz, jego imieniem

Wczoraj (20 listopada) minęły równe trzy lata od śmierci Mariana Cyconia, wieloletniego burmistrza Starego Sącza, prezydenta Nowego Sącza a także posła na Sejm RP.

Jego zasługi wspomniał Jacek Lelek, obecny burmistrz miasta. Jak sam przyznał, podczas najbliższej Sesji Rady Miasta Starego Sącza zapadnie decyzja odnośnie nadania rondu na DW 969 imienia Mariana Cyconia.

– Mijają trzy lat od śmierci Marian Cyconia. Uważam, że rondo Jego imienia, to będzie należyte uczczenie pamięci byłego burmistrza Starego Sącza, prezydenta i wiceprezydenta Nowego Sącza, wreszcie posła na Sejm RP, który skutecznie zabiegał o inwestycje komunikacyjne ważne dla całej Sądecczyzny. Na najbliższej sesji Rada Miejska w Starym Sączu pochyli się nad projektem uchwały w sprawie nadania rondu na DW 969 w Starym Sączu imienia Mariana Cyconia – informuje burmistrz Jacek Lelek.

Marian Cycoń urodził się 17 lipca 1940 roku. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu, później WSP Gdańsk. Pracował jako: kierownik Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Limanowej, a później w Urzędzie Wojewódzkim w Nowym Sączu (1975-1979). Od 1979-1988 był naczelnikiem Piwnicznej-Zdroju. Następnie został prezydentem Nowego Sącza (1988-1990) i wiceprezydentem w latach 1990-1995. Burmistrzem Starego Sącza został w 1995 roku i tę funkcję sprawował do 1998 roku. Ponownie został gospodarzem grodu świętej Kingi w 2002 roku. Jego kadencja zakończyła się w 2011 roku. Był radnym powiatu nowosądeckiego w latach 1998-2002. Animator kontaktów partnerskich Nowego i Starego Sącza ze Schwerte, Menconico, Ness Zione i Lewoczą. Posłem został w 1997 roku. Do Sejmu dostał się startując z listy Unii Wolności jako bezpartyjny kandydat. Mandat swój sprawował do 2001 roku. Dziesięć lat później ponownie został posłem. Wówczas udało mu się dostać do parlamentu startując z listy Platformy Obywatelskiej.

Był znany również z podejmowania wielu przedsięwzięć komunalnych na Sądecczyźnie. Zainicjował budowę: osiedla Uwrocie w Piwnicznej-Zdroju, pierwszego składowiska odpadów w Dolinie Popradu, szkół w Łomnicy-Zdroju i Woli Kroguleckiej, nowych sal gimnastycznych, mostów w Barcicach i Starym Sączu-Brzeznej. Przyczynił się również do telefonizacji i modernizacji infrastruktury Starego Sącza i okolic, a także do przebudowy starosądeckiego rynku i renowacji klasztoru klarysek. Marian Cycoń został Honorowym Prezesem Towarzystwa Miłośników Starego Sącza i Honorowym Obywatelem Starego Sącza (2007). W 2009 roku odznaczono go medalem „Del Regno Servire”. Zmarł w wieku 80 lat.

Czytaj także: Nowy Sącz. „Nie dla likwidacji tras rowerowych w Lasku Falkowskim” [PETYCJA]

Fot: Jerzy Cebula

WAŻNE !

BIZNES MISJA

Reklama