Przy ulicy Młyńskiej powstaje parking. Jerzy Gwiżdż powiadamia prokuraturę. Urzędnicy tłumaczą, że spełniają wolę sądeczan

Były wiceprezydent Nowego Sącza, Jerzy Gwiżdż wystosował do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa “na szkodę interesu publicznego i prywatnego”.  W jego opinii przestępstwo popełniają prezydent i urzędnicy miejscy  budując parking u zbiegu ulic Matejki i Młyńskiej. Zdaniem Jerzego Gwiżdża  jest to “wyrzucanie pieniędzy w błoto”. Paking powstaje nieopodal jego domu, ale jak zaznacza  – o lokalizację nie ma absolutnie pretensji.  “Z całą mocą podkreślam: parking u zbiegu ulic Matejki i Młyńskiej jest bezwzględnie konieczny i powinien być wybudowany niezwłocznie! Parking, a nie klepisko” – pisze w mailu do naszej redakcji.

O komentarz do uwag jakie zgłosił Jerzy Gwiżdż w sprawie tej budowy, poprosiliśmy kierownika Referatu Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Maiusza Smolenia.

Proszę darować, ale nie chciałbym się odnosić bezpośrednio do słów Pana Gwiżdża. Przytoczę tylko treść Art. 238. Kodeksu Karnego “Kto zawiadamia o przestępstwie, lub o przestępstwie skarbowym organ powołany do ścigania wiedząc, że przestępstwa nie popełniono, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.” – napisał w odpowiedzi na naszą prośbę Mariusz Smoleń.

Jak zaznaczył Smoleń – mieszkańcy od lat zgłaszali problem braku miejsc postojowych w okolicy szpitala i cmentarza komunalnego.

Jeśli coś może dziwić, to fakt, że przez wiele lat problem braku miejsc postojowych w okolicy szpitala był przez ówczesne władze Miasta lekceważony – dodał szef wydziału komunikacji społecznej ratusza.

Poniżej pełna treść korespondencji skierowanej do nas przez Jerzego Gwiżdża i Mariusza Smolenia:

Jerzy Gwiżdż:

Dzisiaj z konieczności zawiadomiłem prokuraturę o popełnieniu przez prezydenta miasta Nowego Sącza, dyrektora Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Nowego Sącza przestępstwa na szkodę interesu publicznego i prywatnego. Uczynię wszystko co możliwe, żeby tej sprawy nie zamieciono pod dywan!

Chodzi o to, że u zbiegu ulic Matejki i Młyńskiej – a więc w centrum miasta, na terenie przewidzianym w planie gospodarowania przestrzennego na parking, tak bardzo potrzebny w bliskim sąsiedztwie szpitala o który zabiegałem, zdając sobie sprawę z tego, że obecny stan rzeczy tj. parkowanie aut na całej szerokości chodnika  przy  wąskiej jezdni ulicy Młyńskiej jest niebezpieczne  dla pieszych i kierowców – zamiast parkingu za publiczne pieniądze w skandaliczny sposób firma ZIBUD ,na zlecenie MZD, buduje kamienne klepisko!  I czyni to za absolutną aprobatą prezydenta miasta i dyrektora Wydziału Architektury i Urbanistyki, którzy doskonale przecież wiedzą , że jest to miejsce przeznaczone na parking i nic innego,  a parking nie może być budowany bez zezwolenia na budowę i kompletnego projektu z uzgodnieniami Jako właściciele działki przyległej i niżej położonej, ani moja Małżonka ani ja, nie wnosiliśmy sprzeciwu co do budowy parkingu, ale nie możemy się zgodzić na budowę klepiska (!) i to w sposób urągający wymogom budowlanym. W sprawie odnoszącej się do dyrektora i właściciela firmy ZIBUD zostaną skierowane odrębne zawiadomienia, nie tylko do prokuratury

Z całą stanowczością stwierdzam, że miasto wyrzuca pieniądze publiczne w błoto tylko po żeby mi zaszkodzić, bo rzeczywiście pierwsze szkody na mojej nieruchomości wynikłe z tego co wykonawca wyczynia na budowie już się ujawniły. Niestety, Państwowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Nowego Sącza z obawy przed swoim zwierzchnikiem, którym jest też prezydent miasta nie reaguje tak, jak nakazuje Mu prawo, przez co pozwala na bezprawie. Ten stan rzeczy nie może być tolerowany i z pewnością sprawdzenia wymagają wszystkie te budowy i remonty ( i tryb oraz sposób ich zlecenia), które na terenie  miasta wykonała i wykonuje firma ZIBUD, nieobca przecież dyrektorowi MZD.

Z całą mocą podkreślam: parking u zbiegu ulic Matejki i Młyńskiej jest bezwzględnie konieczny i powinien być wybudowany niezwłocznie! Parking, a nie klepisko, które jest budowane z wymierną  szkodą dla interesu publicznego i prywatnego, wyłącznie dlatego, żeby nam dokuczyć.

Z poważaniem – Jerzy Gwiżdż

Mariusz Smoleń:

Jak wszyscy dobrze wiemy, Mieszkańcy od lat zgłaszali problem braku miejsc postojowych w okolicy szpitala i cmentarza komunalnego.

Obszar robót zlokalizowany jest poza obszarem Natura 2000, więc zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2020r., poz. 1333), roboty nie wymagają pozwolenia na budowę, ani dokonania zgłoszenia do Organu administracji architektoniczno-budowlanej, natomiast zakres prac uzgodniono z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
Obszar robót w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczony jest symbolem C3KS; teren obsługi komunikacji z przeznaczeniem na obsługę komunikacji i parkingi.
Zakres prac obejmuje:
roboty rozbiórkowe (rozbiórka istniejącego ogrodzenia);
roboty ziemne (usunięcie warstwy ziemi);
miejsca utwardzone (profilowanie i zagęszczenie podłoża, podbudowa z kruszywa);
zieleńce (humusowanie skarp i obsianie trawą).
Docelowo utwardzenie kostką.

Jeśli coś może dziwić, to fakt, że przez wiele lat problem braku miejsc postojowych w okolicy szpitala był przez ówczesne władze Miasta lekceważony.

Proszę darować, ale nie chciałbym się odnosić bezpośrednio do słów Pana Gwiżdża.
Przytoczę tylko treść Art. 238. Kodeksu Karnego “Kto zawiadamia o przestępstwie, lub o przestępstwie skarbowym organ powołany do ścigania wiedząc, że przestępstwa nie popełniono, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

Życzę dużo zdrowia w tym trudnym czasie.

zdjęcia Jerzy Cebula

 

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.