Antyrządowa demonstracja w Nowym Sączu. “My zostajemy. Rząd wychodzi!”

manifestacja antyrządowa w Nowym Sączu

W kilkudziesięciu polskich miastach trwają dziś demonstracje zwolenników obecności Polski w Unii Europejskiej. To reakcja środowisk opozycyjnych na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że niektóre przepisy Traktatu o Unii Europejskiej nie są zgodne z polską Konstytucją. Manifestacje odbyły się również na Sądecczyźnie. Na ul. Jagiellońskiej w Nowym Sączu oraz na gorlickim rynku.

Zdaniem opozycji wyrok TK jest preludium do polexitu.

Oświadczenie w tej sprawie wydał między innymi Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego. W opinii kilkunastu prawników podpisanych pod dokumentem rozstrzygnięcie TK podważa zasady, do przestrzegania których Polska zobowiązała się w 2004 r. przystępując do Unii Europejskiej. „Orzeczenie o niekonstytucyjności przepisów TUE stanowi nie tylko rażące naruszenie prawa Unii Europejskiej, ale także naruszenie Konstytucji, zgodnie z którą Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego” – czytamy w dokumencie. Swoje wystąpienie eksperci Fundacji Batorego kwitują stwierdzeniem, że „Orzeczenie TK z 7 października 2021 r. faktycznie zmierza do wypowiedzenia członkostwa w Unii Europejskiej”.

Politycy partii rządzącej zapewniają, że nie ma mowy o polexicie, a wyrok TK był potrzebny, żeby „bronić się przed ingerencją Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej”. „Wyrok Trybunału Konstytucyjnego stanowi tarczę dla wymiaru sprawiedliwości, dla organów administracji przed ingerencją  Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej  w system wymiaru sprawiedliwości. Wyroki TSUE ingerują w fundamenty państwa polskiego” – oświadczył 7 października poseł PiS reprezentujący Sądecczyznę Arkadiusz Mularczyk. 

Tuż po ogłoszeniu kontrowersyjnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego Senat RP większością głosów wydał rezolucję, w której uznaje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego “za niezgodne z podstawowymi zasadami Konstytucji RP i sprzeczne z wymogami polskiej racji stanu” oraz wyraża obawę, że orzeczenie to stanowi prawny wstęp do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej.

Nieuznawanie orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE oznacza otwarcie drogi do opuszczenia Unii przez Polskę (…) Obecny kryzys w stosunkach z Unią Europejską wywołany jest jedynie próbami polityków ugrupowań rządzących, w tym zwłaszcza kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości, podporządkowania sobie niezależnych sądów i niezawisłych sędziów, z Sądem Najwyższym włącznie. Próby poddania sądów kontroli władzy politycznej są sprzeczne zarówno z Konstytucją Rzeczypospolitej, jak i Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej” – głosi rezolucja.

Więcej informacji wkrótce

fot. (ik)

Czytaj też:

Czego żałują ludzie przed śmiercią? Na pytanie odpowiadają Arkadio i Mateusz Ziółko

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.