Prezydent Ryszard Nowak chce sprzedać basen przy ul. Zdrojowej

W porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta Nowego Sącza pojawił się projekt uchwały dotyczący sprzedaży miejskiej nieruchomości przy ul. Zdrojowej, na której zlokalizowany jest motel i nieczynny od 2014 r. odkryty basen. Władze miasta wykorzystują na podjęcie decyzji o sprzedaży ostatnie posiedzenie miejskiego samorządu w tej kadencji zaplanowane na 16 października.

Nieruchomość położona przy ul. Zdrojowej ma powierzchnię 0,76 hektara. Działkę zajmuje budynek motelowo – bankietowy, basen ze stacją uzdatniania wody, basen kąpielowy dla dzieci, pawilon sanitarny, wiata z grillem oraz zjeżdżalnia wodna.

Od 2010 r  teren dzierżawi od miasta przedsiębiorca Andrzej Danek. W lipcu przyszłego roku umowa wygasa. Danek wielokrotnie pytany o jego plany związane z basenem tłumaczył, że niecka jest nieszczelna, a koszt jej remontu jest zbyt wysoki, więc nie zamierza inwestować w naprawę.

W uzasadnieniu uchwały o zamiarze sprzedaży nieruchomości czytamy:

"Z wnioskiem o sprzedaż w 2012 roku wystąpił Pan Andrzej Danek (...) Użytkownik nabył w dniu 24 czerwca 2010 roku aktem notarialnym prawa do nakładów poniesionych przez poprzedniego użytkownika – Spółkę „SUKCES” Sp. z o.o. Obecnie na przedmiotowym terenie obowiązuje umowa najmu (...) z dnia 31 lipca 2017 roku zawarta z (...) Andrzejem Dankiem (...)  do dnia 31 lipca 2019 roku."

Żadnych argumentów przemawiających za sprzedażą w uzasadnieniu nie podano.

PWSZDWA

3 comments

  1. karto 10 Październik, 2018 at 10:00 Odpowiedz

    …i przez te minione lata dzierżawił za grosze basen nie ponosząc z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. Dobudował tancubudę „weselno-pogrzebową” z hotelem i nadal udawał, że dzierżawi nieczynny basen, więc nie ma z tej dzierżawy zysku.
    A teraz – z pewnością – od wartości obiektu (naturalnie zdewastowanego podręcznikowo) odjęte zostaną koszty „utrzymania, remontów, koszenia i bóg wie jakie jeszcze – więc wyjdzie na to, że Miasto musi kupującemu dopłacić…
    Ciekawe, czy Nowak zdążył zmienić ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu, aby można było tam zrealizować to, co Dankowi przyjdzie do głowy.

Wypowiedz się w tej sprawie