Rondo pod zamkiem z imieniem księdza Władysława Lesiaka?

Grupa sądeckich radnych złożyła wniosek, aby nowemu rondu u zbiegu ulic Legionów – Tarnowskiej – Bulwaru Narwiku – Piotra Skargi  i Kazimierza Wielkiego nadać nazwę: Rondo Księdza Infułata Władysława Lesiaka.

Ksiądz Infułat dr Władysław Lesiak urodził się 2 kwietnia 1908 r., w Jodłowej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1930 roku. W 1949 roku obronił doktorat. W latach 1949 – 1977 był proboszczem parafii Świętej Małgorzaty. W tych właśnie latach rozwinął się szczególny kult obrazu Przemienienia Pańskiego.

W uzasadnieniu projektu uchwały czytamy: ” To z Jego inicjatywy 6 sierpnia 1971 roku obraz został umieszczony na stałe w głównym ołtarzu kościoła farnego, a dokonał tego krakowski kardynał Ksiądz Biskup Karol Wojtyła. (…). Ksiądz Infułat szedł zawsze drogą Ewangelii, był człowiekiem wysokiej prawości, nieugiętym i odważnym. We wspomnieniach wielu mieszkańców i kapłanów pojawia się sylwetka Księdza, który był często wzywany do Urzędu Bezpieczeństwa (…). Szedł tam zawsze w sutannie, swoją nieugiętą postawą wzbudzał respekt. Szanowali go nawet Jego przeciwnicy.  Znany był, jako nieugięty obrońca polskości, swój patriotyzm przekazywał młodym ludziom, gdyż już na przełomie lat 60/70 prowadził duszpasterstwo młodzieżowe, które było zalążkiem późniejszego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Nadanie rondu nazwy: Rondo Księdza Infułata Władysława Lesiaka, to najlepsze upamiętnienie dla następnych pokoleń sylwetki Człowieka – Kapłana – o jakim zapomnieć nam nie wolno”.

W imieniu grupy radnych projekt uchwały rekomenduje radna Pani B. Jawor. Decyzja w tej sprawie zapadnie na najbliższym, ostatnim w tej kadencji posiedzeniu nowosądeckiego samorządu.

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.