Prezydent Nowak wnioskuje o tytuł Honorowego Obywatela miasta dla Zbigniewa Konieczka

Prezydent Nowak wnioskuje o tytuł Honorowego Obywatela miasta dla Zbigniewa Konieczka

W programie obrad najbliższego posiedzenia Rady Miasta Nowego Sącza, które odbędzie się 11 września znalazł się projekt uchwały dotyczącej  nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza Zbigniewowi Konieczkowi, prezesowi zarządu spółki Newag.

Odwaga jest cechą najcenniejszą w każdych czasach (…) Pan Zbigniew Konieczek (…) jest przykładem odwagi czasów współczesnych. W 2001 r. wraz z grupą najbliższych współpracowników zdecydował się objąć zarządzanie sądeckimi Zakładami Naprawczymi Taboru Kolejowego. Zrobił to w momencie, kiedy firma znajdowała się w bodaj najtrudniejszym punkcie swojej historii. (…) Pusty portfel zamówień, zwolnienia grupowe, liczne strajki trzytysięcznej załogi, powszechna frustracja i brak perspektyw – tak wyglądał obraz zakładu wiosną 2001 r. Potrzeba było nie lada odwagi i determinacji, by dobrowolnie pójść pod prąd wydarzeń, spychających sądeckie ZNTK w otchłań niebytu” – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały. –  „Gdyby we wspomnianym już 2001 r. zabrakło odwagi Zbigniewa Konieczka i jego współpracowników, niemal w centrum Nowego Sącza pozostałby kilkusethektarowy poprzemysłowy, księżycowy krajobraz, a na korytarzach urzędów pracy przybyło kilka tysięcy nowych bezrobotnych. Zamiast takiego scenariusza w Nowym Sączu znajduje się jeden z ultranowoczesnych zakładów produkujących, którego drzwi otwarte są dla młodych, ambitnych i dobrze wykształconych sądeczan.”

Wnioskodawcą nadania tytułu Zbigniewowi Konieczkowi jest prezydent miasta Ryszard Nowak. W rekomendacji podkreśla, że „Prezes Konieczek odmienia słowo „zespół” przez wszystkie przypadki, słowo „ja” zostawiając za bramą zakładu. Nie mam wątpliwości, że rekomendując Zbigniewa Konieczka do tytułu Honorowego Obywatela Nowego Sącza, jakąś część tego wyjątkowego wyróżnienia przekażemy również zespołowi ludzi, którymi zarządza.”

Zbigniew Konieczek (ur. w 1959)  ukończył  nowosądeckie Technikum Kolejowe, Wydział Transportu Politechniki Krakowskiej, gdzie uzyskał tytuł inżyniera na kierunku utrzymanie i eksploatacja pojazdów, oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem sądeckiej Wyższej Szkole Biznesu. Pracę w ZNTK rozpoczął w 1979 r. jako mechanik  pojazdów spalinowych. Przeszedł przez cały szereg szczebli kariery: był mistrzem produkcji na wydziale napraw lokomotyw spalinowych, kierownikiem działu napraw wózków wagonowych, inżynierem marketingu, a następnie specjalistą  ds.marketingu. 18 czerwca 2001 został prezesem zarządu spółki. Za jego prezesury zakłady naprawcze zmieniły nazwę na Newag i zadebiutowały na giełdzie.
Zbigniew Konieczek wspierał w kampanii wyborczej w 2014 roku Ludomira Handzla – głównego konkurenta Ryszarda Nowaka w wyścigu po prezydenturę.

 

Share on twitter
Share on facebook