Prąd. Lista zaplanowanych wyłączeń dla naszego regionu

Prąd. Lista zaplanowanych wyłączeń dla naszego regionu

wyłączenia prądu

Gdzie w najbliższych dniach nie będzie prądu? Poniżej lista miejsc dla Nowego Sącza oraz powiatów: nowosądeckiego, gorlickiego i limanowskiego, w których planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej. Wyłączenia jak zwykle spowodowane są między innymi pracami modernizacyjnymi, które prowadzi Tauron.

Nowy Sącz

13 lutego (wtorek)

07:00 – 12:00 w Nowym Sączu, ul. Juranda, budynki numery: 14G, 14H, 14J i sąsiednie- zasilane ze złącz kablowych numery: 19265, 19266, 21232

14 lutego (środa)

08:00 – 14:00 w Nowym Sączu, ul. Dunajcowa, od numeru 95a do 95d

16 lutego (piątek)

08:00 – 13:00 w Nowym Sączu, ulice: Ogińskiego, Jarosza, część Inwalidów Wojennych, Zdrojowej od okolic Ogińskiego do Hallera, wraz z przyległymi
08:00 – 14:00 w Nowym Sączu, część ulic: Barskiej, Librantowskiej, Zdrojowej górna część od strony Bobkowa, Januszowa okolice Szkoły,


Powiat nowosądecki

12 lutego (poniedziałek)

07:00 – 12:00 w miejscowości Brzezna, budynki numery: 397, 398, 668 i sąsiednie- zasilane ze złącz kablowych numery: 7955, 10629
07:00 – 08:00 w miejscowościach: Łącko: przysiółki: Cebulówka, Wójcikówka, Zawodzie, Zarzecze, przysiółki: Wierchy Zarzeckie, Pogorzelina, Maszkowice, przysiółek Wyrobiska i okolice- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania
08:00 – 13:00 w części miejscowości Popowice, osiedle Sejudów
08:00 – 14:00 w części miejscowości Mokra Wieś, od centrum w kierunku Stronia, przysiółki: Zapotocze, Czarne Niwy, Polszczodrów, Bania oraz okolice szkoły
10:00 – 12:00 w miejscowości Mokra Wieś
14:00 – 15:00 w miejscowościach: Łącko: przysiółki: Cebulówka, Wójcikówka, Zawodzie, Zarzecze, przysiółki: Wierchy Zarzeckie, Pogorzelina, Maszkowice, przysiółek Wyrobiska i okolice- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

13 lutego (wtorek)

07:00 – 08:00 w miejscowościach: Łącko: przysiółki: Cebulówka, Wójcikówka, Zawodzie, Zarzecze, przysiółki: Wierchy Zarzeckie, Pogorzelina, Maszkowice, przysiółek Wyrobiska i okolice- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania
08:00 – 12:00 w miejscowości Stróże, od stacji transformatorowej nr 7 w pobliżu Sądeckiego Bartnika w kierunku osiedla Berdechów
08:00 – 13:00 w części miejscowości Kadcza, od budynku numer 192 w stronę Kadeckiego Potoku do budynku numer 246
08:00 – 14:00 w części miejscowości Cieniawa, osiedla: Dworskie, Pańskie Pola, Kosówka, Za Górą, okolice wyciągu narciarskiego
08:00 – 15:00 w miejscowości Tylicz, ul. Górki, Konfederatów Barskich- budynek zasilany ze złącza kablowego nr 21573- okolice numeru 19
09:00 – 10:00 w części miejscowości Rożnów, od strony Witowic, budynki położone pomiędzy przysiółkiem Zagórze a Zaporą
09:00 – 14:00 w części miejscowości Rożnów- Zagórze, budynki zasilane ze złącz kablowych numery: 114, 158, 174, 213, 214, KRS282830- okolice numeru 604
12:00 – 14:00 w części miejscowości Rożnów, od strony Witowic, budynki położone pomiędzy przysiółkiem Zagórze a Zaporą
12:00 – 14:00 w miejscowości Stróże, od stacji transformatorowej nr 7 w pobliżu Sądeckiego Bartnika w kierunku osiedla Zalesie oraz Wilczysk
14:00 – 15:00 w miejscowościach: Łącko: przysiółki: Cebulówka, Wójcikówka, Zawodzie, Zarzecze, przysiółki: Wierchy Zarzeckie, Pogorzelina, Maszkowice, przysiółek Wyrobiska i okolice- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

14 lutego (środa)

07:00 – 09:00 w części miejscowości Stary Sącz, ulica Jadwigi 4, Staszica na odcinku od Jadwigi do Mickiewicza, oraz ulica Mickiewicza, i okolice
07:00 – 15:00 w części miejscowości Stary Sącz, ulica Ogrodowa, część ulicy Partyzantów od Ogrodowej do okolic Szkoły, Bolesława Chrobrego od numerów 5, 6, do Ogrodowej, Czarnieckiego 16A.
08:00 – 14:00 w miejscowości Stróże, od stacji transformatorowej nr 7 w pobliżu Sądeckiego Bartnika w kierunku drogi głównej, okolice Stawu, budynki przy Stawie
08:30 – 14:00 w miejscowości Łabowa- okolice kościoła oraz od mostu na Kamienicy do budynku nr 139
09:00 – 13:00 w miejscowości Krasne Potockie, budynek nr 207 i sąsiednie- zasilane ze złącz kablowych numery: 6261, 20492

15 lutego (czwartek)

07:00 – 11:00 w miejscowości Mystków, budynek nr 208- szkoła
08:00 – 12:00 w części Ptaszkowej, osiedla: Niżny Pagórek, Cieniawka, Warchołówka, budynki od stacji transformatorowej w kierunku Cmentarza
08:00 – 12:00 w Muszynie, ulica Piłsudskiego, budynek nr 22
08:00 – 14:00 w miejscowości Chełmiec, ulice: Słoneczna, Magazynowa od strony Słonecznej, Szkolna, Witosa, Batalionów Chłopskich od strony Słonecznej wraz z przyległymi
09:00 – 13:00 w miejscowości Mogilno, budynek zasilany ze złącza kablowego nr 7768- okolice numeru 295

16 lutego (piątek)

07:00 – 12:00 w miejscowości Łazy Biegonickie, budynki numery: 110, 241, 206 i sąsiednie- zasilane ze złącz kablowych numery: 4504, 4505, KRS271154
08:00 – 14:30 w miejscowościach: Szczereż oraz Olszana, osiedle Górki i okolice
08:00 – 15:00 w miejscowości Powroźnik- Stacja Paliw Cepn i sąsiednie budynki- zasilane ze złącza kablowego nr 1683
08:00 – 14:00 w miejscowości Łącko, osiedla: Jeżowa, Podjeżowa, Boniec, Browary i okolice
09:00 – 14:00 w miejscowości Łazy Biegonickie, złącze kablowe nr 19348 w pobliżu budynku Łazy Biegonickie 304


Powiat gorlicki

12 lutego (poniedziałek)

08:00 – 11:00 w miejscowości Stróżna, od szkoły, kościoła w kierunku: remizy, cmentarza, Szalowej
08:00 – 13:00 w miejscowości Klimkówka, budynki numery: 137, 155 i okoliczne- zasilane ze złącz kablowych numery: 5071, 5072, 20864

13 lutego (wtorek)

08:00 – 12:00 w miejscowościach: Stróżna, przysiółek Półanki i okolice oraz w Boowej, ulice: Półanki i 3-go Maja od strony Stróżnej
08:00 – 13:00 w miejscowości Wysowa Zdrój, Za zakładem ZUW po prawo od drogi powiatowej kierunek rzeka kolejno do nr 373, 383, oraz kierunek Chudor, Grzegorza, i okoliczne.

14 lutego (środa)

08:00 – 11:00 w miejscowościach: Szalowa, przysiółek Biedowa oraz Bieśnik od strony przysiółka Biedowa i okolice
13:00 – 15:00 w miejscowości Bobowa, budynki wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej numer 80, 80a, 55, Zajazd Ostoja, 76, 74, 49, 72, 70, i sąsiednie

15 lutego (czwartek)

08:00 – 10:30 w miejscowości Smerekowiec, Od numerów 50, 97, kierunek Gładyszów kolejno do nr 70, 105, i okoliczne.
08:00 – 13:00 w Uściu Gorlickim, budynki naprzeciwko Pom-u od Kwiatonia od nr 320, 325, kolejno do nr 179, 273, i okoliczne.
11:00 – 13:30 w miejscowości Gładyszów, od numeru 113, bloki, kierunek Krzywa kolejno do numeru 49, 115, 116, 113, i okoliczne.

16 lutego (piątek)

08:30 – 11:00 w miejscowości Moszczenica, ulice: Podwiatrówki, Rolnicza, Kazanówki od strony Rolniczej, Wiatrówki, Gorlicka od strony Wiatrówki


Powiat limanowski

12 lutego (poniedziałek)

08:00 – 15:00 w miejscowości Siekierczyna, osiedla: Dział, Młaki, Za Górą, Lisia Góra, i okolice

13 lutego (wtorek)

08:00 – 13:00 w Limanowej, ulice: Matki Boskiej Bolesnej od Strażackiej do Polnej- lewa strona, Chmielnik, budynki numery: 26, 33, 35, 37 i okoliczne

14 lutego (środa)

08:00 – 15:00 w miejscowości Zalesie, osiedla: Mikołajczyki, Kominy i okolice

15 lutego (czwartek)

08:00 – 14:00 w miejscowości Pisarzowa, osiedle Podgórze, budynki położone w okolicy dawnego Dworca Kolejowego- za torami oraz na granicy: Pisarzowa, Mordarka

16 lutego (piątek)

08:30 – 09:30 w miejscowości Szczawa, osiedla: Muchówka, Wiatrówka, Bolędówka, Kuciówka, Folwark i okolice
10:00 – 11:00 w miejscowości Szczawa, osiedla: Gardonie, Polany i okolice
12:00 – 14:00 w miejscowości Kamienica, osiedla: Klenina, Zawiersze

fot. Dawid Kulig 

Czytaj też: Extreme po 6 latach służby przeszedł na emeryturę