Polska Strefa Inwestycji od 5 lat wpiera przedsiębiorców na Sądecczyźnie

Polska Strefa Inwestycji od 5 lat wpiera przedsiębiorców na Sądecczyźnie

5 lat działania programu Polskiej Strefy Inwestycji na Sądecczyźnie to 44 wydane decyzje o wsparciu, i 1,07 mld złotych nakładów inwestycyjnych. PSI to wsparcie przedsiębiorczości, pomoc w realizacji inwestycji i stymulowanie rozwoju regionu.

Tadeusz Zaremba, prezes zarządu KPT, Jerzy Studziński, prezes zarządu DAKO

 Od momentu wprowadzenia w 2018 roku Polskiej Strefy Inwestycji w regionie wydano 44 decyzji o wsparciu. Dla regionu takiego jak Sądecczyzna PSI ma szczególne znaczenie. Tym bardziej, że jest to także wsparcie średnich miast tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze. Polska Strefa Inwestycji zwraca się w kierunku miast marginalizowanych – tych, które wydawałoby się, że nie mają szans w wyścigu o inwestora, takich jak Nowy Sącz. PSI udowadnia, że właśnie tam warto inwestować. Tylko niezależny rozwój słabszych regionów i wsparcie dla przedsiębiorców w tych obszarach stanowić będzie silny fundament nowoczesnej gospodarki.

mówił Tadeusz Zaremba, prezes zarządu KPT podczas spotkania w Showroomie firmy Dako.

Firma Dako skorzystała z ulgi podatkowej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji w 2019 roku.

Nowy program wsparcia tzw. Polska Strefa Inwestycji, realizowany od sierpnia 2018 przez Krakowski Park Technologiczny, z którego mogą korzystać wszystkie firmy pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów ilościowych i jakościowych był dla DAKO instrumentem zachęcającym do przyspieszenia koniecznych inwestycji związanych z rozbudową zakładu zarówno pod względem powierzchni – rozbudową hali produkcyjnej – jak i pod względem technologicznym czyli z zakupem nowoczesnych kolejnych maszyn produkcyjnych związanych z dywersyfikacją produkcji stolarki budowlanej. W ramach tego wsparcia wybudowano również showroom o całkowitej powierzchni blisko 1000 m2, gdzie DAKO może zaprezentować kontrahentom krajowym i zagranicznym oferowane do sprzedaży produkty.

Jerzy Studziński, prezes zarządu DAKO

Specjalne strefy ekonomiczne a Polska Strefa Inwestycji
W 1994 roku zaczęły funkcjonować specjalne strefy ekonomiczne. Powstały na fali przemian gospodarczych lat 90. Upadające i likwidowane zakłady powodowały wysokie bezrobocie w wielu miastach i regionach. Polska gospodarka wymagała szybkiego antidotum na te problemy – utworzono wówczas lokalne strefy aktywności gospodarczej, do których przyciągano zagraniczny kapitał.
Mijały lata, polska gospodarka wyszła na prostą. Kolejne badania i analizy wykazywały, że instrument strefowy, istniejący od 1994, coraz mniej przystaje do nowych wyzwań.
I tak w 2018 roku zniesiono granice stref i rozszerzono ich zasięg terytorialny na teren całej Polski, a specjalne strefy ekonomiczne stały się teraz Polską Strefą Inwestycji (PSI). Nowy system zaczął działać 18 września 2018, kiedy wydano pierwszą decyzję o wsparciu. Właśnie upływa 5 lat od wprowadzenia tego nowego instrumentu wspierania inwestycji.
Największe inwestycje w regionie
Największe inwestycje w regionie sądeckim należą do firm: Wiśniowski, Dako, Tokai, Fakro oraz Newag. Warto jednak zaznaczyć, że 32 przedsiębiorstwa to MŚP, które stały się podstawowymi beneficjentami stref. Przypomnijmy również, że od ubiegłego roku w Nowym Sączu działa punkt informacyjny KPT, stworzony na potrzeby przedsiębiorców z Sądecczyzny. Drugi taki punkt został otwarty w Tarnowie.
Materiał własny partnera

Barbara Wityńska-Słącz

Czytaj również: https://www.dts24.pl/doceniamy-malopolskich-przedsiebiorcow-krakowski-park-technologiczny-wreczyl-nagrody/

Share on twitter
Share on facebook