Pakistańczyk, Polak i Hindus odpowiedzą przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu

Pakistańczyk, Polak i Hindus odpowiedzą przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu

Do Sądu Rejonowego w Nowym Sączu wpłynął z Prokuratury Okręgowej akt oskarżenia przeciwko trzem osobom, które organizowały cudzoziemcom nielegalny pobyt na terenie Polski. Zarzuty usłyszeli Pakistańczyk, Hindus oraz Polak.

Akt oskarżenia jest efektem śledztwa prowadzonego przez funkcjonariuszy Wydziału Operacyjno-Śledczego Karpackiego Oddziału Straży Granicznej pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu. Obywatel Pakistanu został zatrzymany. Zarówno on, jak i obywatel Indii oraz Polski, usłyszeli zarzuty.

Pakistańczyk jako właściciel spółek handlowych lub osoba z nimi powiązana wystawiał w latach 2016 – 2017 różnego rodzaju dokumenty związane z pobytem i pracą cudzoziemców w Polsce. Korzystali z nich głównie obywatele Indii i Pakistanu.

– Część dokumentów była także podrabiana przez podejrzanych, w celu ich użycia za autentyczne, a następnie przedstawiana we właściwych urzędach wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego, w celu uzyskania zezwoleń na pobyt i pracę – wyjaśniają przedstawiciele Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

W trakcie śledztwa zabezpieczono na przykład pieczęcie różnego rodzaju zagranicznych instytucji i organów państwowych. Cudzoziemcy wykorzystywali nielegalnie zdobyte uprawnienia do pobytu w Polsce między innymi w celu wyjazdu do innych krajów Unii Europejskiej.

Trzej podejrzani usłyszeli zarzuty na podstawie art. 264a § 1 k.k. (umożliwienie nielegalnego pobytu na terytorium RP) i 270 § 1 k.k. (fałszowanie dokumentów). Grozi im za to między innymi kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Na razie wobec Pakistańczyka, Hindusa i Polaka zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, zakazu opuszczania kraju oraz dozoru Policji.

fot. Karpacki Oddział Straży Granicznej

Share on twitter
Share on facebook