Obywatelski budżet Małopolski: 8 milionów do wydania!

Dziś rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące regulaminu II edycji Budżetu Obywatelskiego Małopolski na rok 2017. Do rozdysponowania będzie 8 milionów złotych. Sądecki etap konsultacji odbędzie się 23 lutego o godz.16.30 w Szkole Policealnej  Pracowników Służb Medycznych i Społecznych przy ul. Jagiellońskiej 45.

W tym roku do każdego subregionu trafi milion 330 tys. zł. To o 330 tysięcy złotówek więcej niż rok temu.

Każdy z mieszkańców Małopolski, który ukończył 16 lat będzie mógł zgłosić do budżetu obywatelskiego tzw. zadania małe i zadania duże. Za zadanie małe zostaną uznane wszystkie inicjatywy, które dotyczyć będą projektów z danego powiatu, a ich wartość mieści się w granicach od 50 tys. zł do 100 tys. zł. Zadanie duże to takie, które zaplanowane jest dla co najmniej 2 powiatów położonych w danym subregionie lub Krakowie a jego wartość nie może być niższa niż 100 tys. zł i wyższa niż 400 tys.

Zmienił się także sposób głosowania. W II edycji Budżetu Obywatelskiego Małopolski mieszkańcy regionu będą mogli oddać tylko jeden głos wybierając spośród wszystkich zadań małych i dużych zgłoszonych w ramach powiatu i subregionu, w którym mieszkają (w I edycji można było oddać w sumie dwa głosy: jeden na zadanie powiatowe i jeden na zadanie subregionalne).

Nowy regulamin daje większe prawa autorom inicjatyw, którzy na etapie weryfikacji zadania wciąż mają możliwość wprowadzania poprawek i uzupełnienia lub wycofania złożonego projektu. Natomiast, w przypadku konieczności wprowadzenia modyfikacji zadania po przeprowadzeniu głosowania, autor projektu zostanie w ten proces zaangażowany.

Stanowiska w sprawie budżetu obywatelskiego przyjmowane będą do 3 marca mailowo i listownie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Kancelaria Zarządu
ul. Racławicka 56
30-017 Kraków
e-mail: [email protected]

Wyniki konsultacji poznamy najpóźniej na początku kwietnia.

FOT. www.malopolska.pl

 

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.