Nowym komendantem PSP w Nowym Sączu został st. bryg. Paweł Motyka

Nowym komendantem PSP w Nowym Sączu został st. bryg. Paweł Motyka

komendant PSP Paweł Motyka, Waldemar Kuźma, przekazanie władzy

Oficjalnie Komendantem Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu został mieszkający w Ptaszkowej st. bryg. Paweł Motyka. Dzisiaj szef sądeckiej straży st. bryg. Waldemar Kuźma zdał swoje obowiązki na ręce swojego dotychczasowego zastępcy i przeszedł na emeryturę.

Waldemar Kuźma po 37 latach służby strażackiej podjął decyzję, że odchodzi na emeryturę. Podczas uroczystości pożegnalnych podziękował wszystkim pracownikom administracyjnym, mundurowym, jak i również strażakom-ochotnikom oraz samorządowcom i swoim zastępcom za bardzo dobrą współpracę.

– Zawsze zgodnie współpracowaliśmy, a czasy nie były łatwe. Nasz region wielokrotnie doświadczał różnych kataklizmów, ale dzięki współpracy mogliśmy sprawnie i szybko nieść pomoc potrzebującym. Dziękuję wszystkim, których spotkałem na swojej drodze zawodowej. Przede wszystkim jednak dziękuję swojej żonie i dzieciom. Zawsze wiedziałam, że mam dom, do którego mogę wrócić, pomimo służby, która sprawiała, że byłem w domu rzadkim gościem – mówił podczas uroczystego przekazania władzy komendant Waldemar Kuźma.

Były już komendant straży złożył na ręce swojej małżonki bukiet 37 róż za wszystkie lata służby: za cierpliwość, wyrozumiałość i wsparcie.

Nowy komendant z Ptaszkowej

Paweł Motyka urodził się 29 kwietnia 1967 roku w Krynicy Zdroju. Ukończył studia inżynierskie i magisterskie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania bezpieczeństwem w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Z ochroną przeciwpożarową związany jest od 1 września 1987 r. kiedy to rozpoczął naukę w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Krakowie.

Służył w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Gorlicach w sekcji ds. operacyjno – szkoleniowej, a następnie w Zawodowej Straży Pożarnej w Gorlicach na stanowisku dowódcy plutonu. Od 1 września 1991 roku pełni służbę w Nowym Sączu. Początkowo w Zawodowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu na stanowisku dowódcy sekcji, zaś po utworzeniu Państwowej Straży Pożarnej (od 15 lipca 1992 r.) w Komendzie Wojewódzkiej w Nowym Sączu, w wydziale operacyjnym. Od 1 marca 1996 roku był naczelnikiem wydziału operacyjno – szkoleniowego KW PSP. Po reformie administracyjnej (1999) w Komendzie Miejskiej PSP w Nowym Sączu służył na stanowiskach naczelnika wydziału organizacyjno – kadrowego i operacyjno – szkoleniowego.

1 lipca 2006 r. powierzono mu funkcję zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu. Uczestniczył w najważniejszych akcjach ratowniczo – gaśniczych w Małopolsce. Między innymi w usuwaniu skutków powodzi  na Sądecczyźnie w latach 1997-2020, zabezpieczeniu wizyt Ojca Św. Jana Pawła II w Zakopanem, Ludźmierzu (1997) i Starym Sączu (1999), w akcjach gaszenia kościołów w Zbyszycach, Świniarsku (2003) i w Ptaszkowej (2013), w akcjach ratowniczych związanych z wypadkami lotniczymi – śmigłowca Sokół TOPR w Zakopanem (1995), samolotu ”Wilga” w Rąbkowej (1996), wojskowego śmigłowca w Zakopanem (1997). Służbę w Państwowej Straży Pożarnej łączy z działalnością w strukturach OSP. Za zasługi dla pożarnictwa odznaczony  został między innymi Złotym Krzyżem Zasługi (2017), Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony ppoż (2016), Złotym Znakiem Związku (2013). *

W tym roku st. bryg. Paweł Motyka został wiceprezesem małopolskiego oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  RP. Decyzja zapadła 30 kwietnia, podczas V Zjazdu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Małopolskiego w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Fot. Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
* Źródło życiorysu st. Pawła Motyki: Oddział Powiatowy ZOSP RP w Nowym Sączu, PSP Nowy Sącz
Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

WAŻNE !

Najlepszy kierowca Małopolski 2022. Kto został zwycięzcą?

Play Video about Gmina Stary Sącz

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz

BIZNES MISJA

Najczęściej wyświetlane

Reklama