Nowy szef sądeckich strażaków

Nowy szef sądeckich strażaków

15 lutego  Państwowa Straż Pożarna w Nowym Sączu pożegnała dotychczasowego komendanta,  st. bryg. Janusza Basiagę. Obowiązki komendanta powierzono jednemu z dotychczasowych zastępców Janusza Basiagi – st. bryg. Waldemarowi Kuźmie. 

Dla pełniącego obowiązku Komendanta Waldemara Kuźmy, kierowana przez niego od wczoraj jednostka nie ma tajemnic. – W sądeckiej straży pracuję od 27 lat – mówi

Jak podkreśla – nominacja wiąże się dla niego ze zwiększonym poczuciem odpowiedzialności zgodnie z maksymą: „Ile władzy, tyle odpowiedzialności”, którą nowy szef strażaków stara się kierować w życiu.

Share on twitter
Share on facebook