Nowy Sącz. Należy dopuścić w Budżecie Obywatelskim projekty dla całego miasta? (oddaj swój głos)

Nowy Sącz. Należy dopuścić w Budżecie Obywatelskim projekty dla całego miasta? (oddaj swój głos)

Instytut Karpacki

W Nowym Sączu jest 25 osiedli. Obecny regulamin Budżetu Obywatelskiego zakłada składanie wyłącznie projektów osiedlowych. Projekt, który uzyska największe poparcie w danym osiedlu jest skierowany do realizacji. Trzeba zadać ważne pytanie: czy nie należy dopuścić możliwości składania projektów dotyczących całego miasta.

To zagadnienie trzeba także uzupełnić o informację, że obecny regulamin Budżetu Obywatelskiego dopuszcza głosowanie każdego obywatela miasta na dowolny projekt osiedlowy. Każdy obywatel posiada jeden głos.

Obecnie kilka projektów było promowanych jako te dotyczące całego miasta i wszystkich obywateli. To przypadek projektów osiedla Zawada i Nawojowska. One mają taki charakter i niestety – nastąpił konflikt z projektami osiedlowymi. One zwyczajnie nie miały szans uzyskania tylu głosów, ile mogły uzyskać projekty dotyczące wszystkich obywateli miasta. Gdyby istniało rozróżnienie na projekty miejskie i osiedlowe, wówczas taki problem by nie wystąpił.

Jak to szczegółowo zrobić? Na tą odpowiedź potrzeba namysłu. Mogłoby być tak, że finansowane jest 25 projektów osiedlowych oraz (przykładowo) jeden lub dwa projekty miejskie. Zasadniczą kwestią jest ta, czy dopuszczamy projekty ogólne, dotyczące całego miasta. Jeżeli nie dopuszczamy, to pozostaje „po staremu”. Jeżeli dopuszczamy projekty ogólne, to teraz należy przemyśleć: ile może być skierowanych do realizacji i z jakim maksymalnym budżetem? Prosimy o oddanie swojego głosu w tej sprawie – TUTAJ.

Autor: Grupa Młodzieżowa Batorego

Nadal można wziąć udział w poprzednich głosowaniach na temat sądeckiego Budżetu Obywatelskiego:
1. Czy należy wykluczyć z Budżetu Obywatelskiego projekty, które zawierają organizację wycieczek integracyjnych? Swój głos można oddać – TUTAJ.
2. Czy należy wykluczyć z Budżetu Obywatelskiego projekty, które zawierają organizację spotkań integracyjnych? Swój głos można oddać – TUTAJ.

Fot: Instytut Karpacki

Share on twitter
Share on facebook