Nowy Sącz i Stary Sącz będą połączone

Nowy Sącz i Stary Sącz będą połączone

W 2018 roku dwa miasta: Nowy i Stary będą połączone. Łączenie Sączów dokonane zostanie poprzez kładkę rowerową o długości 85 metrów, która przetnie rzekę Poprad obok mostu kolejowego. Dzięki niej dotarcie z Nowego Sącza nad starosądeckie stawy będzie możliwe ekspresowo. Rowerowa przeprawa przez Poprad jest elementem projektu EUROVELO 11 czyli szlaku rowerowego rozpoczynającego się na Przylądku Północnym w Norwegii, a kończącego w Atenach.

Małopolski odcinek EUROVELO 11 powiedzie od granicy ze Słowacją w gminie Muszyna przez Piwniczną, Rytro, Barcice, Stary Sącz i Nowy Sącz do Tarnowa i Krakowa. Poza Polską trasa będzie miała kontynuację w kierunku Koszyc.

Przez nasz region pobiegnie również inny wariant rowerowej trasy – VELO DUNAJEC, która będzie krzyżowała się z EUROVELO 11 przy starosądeckich stawach.

W sądeckim ratuszu odbyło się spotkanie przedstawicieli gmin, które przetnie „nitka” EUROVELO 11. Wiceprezydent miasta Wojciech Piech poinformował  podczas tego spotkania, że już w tym roku można się spodziewać przejścia z etapu planów w etap realizacji.

W tym roku po przygotowaniu kompletnej dokumentacji rozstrzygane będą przetargi na wykonawstwo. Pełnego impetu prac i efektów możemy się zapewne spodziewać w 2018 roku i w tym właśnie roku cały odcinek powinien zostać ostatecznie zrealizowany. Niewykluczone jest jednak, że ze względu na wysoki stopień zaawansowania Nowego i Starego Sącza prace przynajmniej na tym odcinku mogłyby się rozpocząć jeszcze w 2017 roku – mówi Wojciech Piech.