NOWY SĄCZ I KRYNICA-ZDRÓJ – KTÓRA GMINA JEST BOGATSZA?

NOWY SĄCZ I KRYNICA-ZDRÓJ – KTÓRA GMINA JEST BOGATSZA?

miniatura

Nowy Sącz i Krynica to dwie najbogatsze gminy w Powiecie Nowosądeckim. Źródło bogactwa tych gmin wynika z ilości firm, jeżeli chodzi o Nowy Sącz. W przypadku Krynicy to także firmy, tylko zajmujące się turystyką. Obie gminy napędza biznes. To główne źródło zasobności. Jest jeszcze jedna kwestia, która łączy Nowy Sącz i Krynice. Jest nią na pewno rozpoznawalność.

Chociaż mieszkańcy Krynicy mogą twierdzić, że w Polsce bardziej jest znana Krynica-Zdrój. Na pewno do Krynicy zajeżdża zdecydowanie więcej gości z całej Polski niż do Nowego Sącza. Warto przyjrzeć się tym gminom bliżej.

Zakres porównań

W kontekście zasobności trzeba wejść na pole finansów. Teraz można przejść do porównań szczegółowych. Preferujemy wspólny mianownik, czyli przeliczany na jednego mieszkańca. Wzięliśmy dane średnie z dwóch ostatnich lat: 2022 i 2023.

W tym porównaniu ważne są sprawy finansowe. Będą to jednak kluczowe parametry i wskaźniki. Chodzi o: dochody gminy, w tym własne, wydatki majątkowe, zadłużenie, ale także nadwyżki operacyjne (różnice dochodów i wydatków bieżących).

Wyniki porównań (2022)

  • Dochody gminy: lepszy jest Nowy Sącz: 9,1 do 8,7 tysiąca, w tym w dochodach własnych lepsza jest Krynica: 5 do 4,3 tysiąca.
  • Wydatki majątkowe bardzo zbliżone i oscylują w obydwu gminach wokół 1,5 tysiąca.
  • Zadłużenie większe w Krynicy: 2,2 do 1,0 tysiąca w Nowym Sączu.

Nadwyżka operacyjna

To różnica między dochodami a wydatkami – bieżącymi. Gmina musi wydać, ale musi mieć dochód. Im większa nadwyżka, tym lepiej. Na mieszkańca idzie to tak: 470 do 280 złotych na korzyść Nowego Sącza w 2022 oraz –140 zł do 15 na plusie na korzyść Nowego Sącza w 2023 roku. Czyli w tym ważnym zestawieniu – jakby gospodarności – wygrywa Nowy Sącz.

Podsumowanie finansów

W 3 wskaźnikach Nowy Sącz jest lepszy, ale w jednym wygrywa Krynica. Wynik jest 3-1 dla Nowego Sącza.

Porównanie inwestycji infrastrukturalnych

Dla uzyskania szerszego wymiaru porównawczego wzięte zostały także inwestycje infrastrukturalne o szczególnym znaczeniu dla rozwoju gmin, które zostały zrealizowane w ostatnich 10 latach, a ich wysokość przekroczyła 5% budżetu rocznego gmin.

W Nowym Sączu były to: 1. rewitalizacja Parku Strzeleckiego, 2. most helleński na Dunajcu. 3. modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej, 4. Budowa wysokosprawnej kogeneracji gazowej w MPEC.

W Krynicy: 1. kompleksowy program rewitalizacji Kurort Krynica wraz z renowacją deptaka w Krynicy-Zdroju, 2. budowa Amfiteatru i rewitalizacja Góry Parkowej, 3. program wodno-ściekowy Gminy Krynica-Zdrój, 4. modernizacja hali lodowiska MOSiR. To całkiem istotne osiągnięcia inwestycyjne tych gmin.

Autor: Nowosądeckie Centrum Analiz samorządowych (NCAS)

logotyyp

Reklama