Analizy inicjatyw środowiskowych, klimatycznych i ekoenergetycznych miasta Nowy Sącz

Analizy inicjatyw środowiskowych, klimatycznych i ekoenergetycznych miasta Nowy Sącz

Nowy Sącz

Miasto Nowy Sącz jest siedzibą powiatu nowosądeckiego, które w roku 2022 zrealizowało m.in. następujące inicjatywy:

 • Ekoenergetyczne-klimatyczne 
 1. zainstalowano 545 odnawialnych źródeł energii (w tym 8 pomp ciepła, 521 paneli fotowoltaicznych, 15 kotłów na biomasę),
 2. udzielono dofinansowań do wymiany nieefektywnych i pozaklasowych kotłów właścicielom 133 nieruchomości,
 3. dokonano modernizacji oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe w ilości 2 100 szt.,
 4. zmodernizowano obiekty stanowiące własność miasta Nowego Sącza w celu zmniejszenia rocznej emisji CO2:
 1. wymieniono stolarkę okienną w 14 mieszkaniach komunalnych;
 2. wymieniono wewnętrzną instalację gazową wraz z instalacją c.o., c.w.u. w mieszkaniu komunalnym (wymiana pieca węglowego na gazowy);
 3. docieplono ścianę szczytową w Dziennym Domu Seniora;
 4. wymieniono stolarkę okienną w internacie Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej,
 1. udzielono 113 dotacji na wymianę kotła na gaz, 8 dotacji na wymianę kotła na pompę ciepła, 9 dotacji na wymianę kotła na kocioł na biomasę, 3 dotacje na wymianę kotła na kocioł zgazowujący drewno, 7 na przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych,
 2. przyjęto 80 informacji uprawniających do skorzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości w związku z zastosowaniem niskoemisyjnego źródła ogrzewania (zlikwidowano 80 kotłów opalanych węglem i zastąpiono nowoczesnymi źródłami ogrzewania),
 3. przygotowano infrastrukturę komunikacyjną do obsługi samochodów elektrycznych (m.in. punkty do ładowania samochodów).
 • Związane z gospodarką odpadami 
 1. udzielono dotacji dla 24 nieruchomości na terenie miasta Nowego Sącza na realizację usługi polegającej na usunięciu i przekazaniu do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest w ilości 35 ton,
 2. odebrano 34386,5802 Mg odpadów komunalnych, w tym odebrano 21043,1380 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.
 • Oszczędzania i termomodernizacji budynków 
 1. zrealizowano termomodernizację indywidualnych budynków mieszkalnych oraz częściową termomodernizację budynków użyteczności publicznej i usługowej,
 2. zrealizowano modernizację sieci ciepłowniczej i podłączenia indywidualnych budynków do sieci.
 • Akcje edukacji środowiskowej mieszkańców 
 1. prowadzono punkt obsługi programu Czyste Powietrze, w którym udzielono ok. 1300 porad telefonicznych oraz osobistych;  przyjęto ok. 100 wniosków mieszkańców Miasta o skorzystanie z przedmiotowego programu;
 2. zrealizowano 10 inicjatyw proekologicznych, tj.:
 1. a) piknik ekologiczny,
 2. b) spotkania informacyjne nt. Czystego Powietrza,
 3. c) I Małopolski Dzień Dla Klimatu,
 4. d) Green Week,
 5. e) akcja związana z zasadami Uchwały Antysmogowej, wymianą źródeł ogrzewania oraz Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków,
 6. f) audycje radiowe, ulotki, konsultacje z mieszkańcami, spotkania z mieszkańcami,
 7. g) zajęcia edukacyjne z uczniami szkół,
 8. h) kampania edukacyjno-informacyjna – Nowy Sącz Zielone, Czyste Miasto,
 9. i) kampania Oszczędzaj wodę i energię – Adaptacja do Zmian Klimatu,
 10. j) Nowy Sącz Miastem Kwiatów i Zieleni,
 1. zbudowano tężnie solankową na osiedlu Gorzków,
 2. przeprowadzono kontrole na terenie Miasta w zakresie przestrzegania uchwały antysmogowej.

 

Autor: Nowosądeckie Centrum Analiz samorządowych (NCAS)

Czytaj też: Nowy Sącz. Tak było na Dniu Kobiet w Małej Galerii [FOTORELACJA]

logotyyp

 

Reklama