Nowy Sącz: geriatria pilnie potrzebna!

Nowy Sącz: geriatria pilnie potrzebna!

FOT: valelopardo (pixabay)

Nie tylko w Nowym Sączu brakuje lekarzy o tej specjalności. Również w Zakopanem, Nowym Targu i Limanowej. Najbliższy oddział geriatryczny znajduje się w Gorlicach. W Lipinkach pod Gorlicami i w Krynicy funkcjonują natomiast niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, które oferują opiekę geriatryczną. Pacjenci powyżej 65. roku życia specjalistyczną opiekę mogą uzyskać ponadto w dwóch szpitalach w Krakowie oraz w Wadowicach i Brzesku. 

W 2015 r. obiecywano oddziały geriatryczne w Nowym Sączu i Limanowej, ale do tej pory ich nie ma. Za kilka lat liczba osób + 65 w naszym społeczeństwie sięgnie jednej trzeciej. W wyludniających się miastach, a takim bez wątpienia jest Nowy Sącz, starszych osób potrzebujących opieki będzie coraz więcej – mówi sądeczanka Dorota Budacz.

Już w maju 2015 r. dyrektor sądeckiego szpitala Artur Puszko podkreślał, że ok. 30 procent pacjentów leczonych w kierowanej przez niego jednostce powinno trafiać na oddział geriatryczny.

– W Nowym Sączu będzie ponad 25 tys. osób w wieku 65+. Bez opieki geriatrów tracą samodzielność i zdrowie, którym mogłyby się cieszyć na emeryturze jeszcze przez długie lata. Bez geriatrów i oddziałów geriatrycznych każdy dom naszych rodziców i dziadków zamieni się w końcu w oddział geriatrycznej opieki – przestrzega Dorota Budacz. – Jeśli nie wprowadzimy  systemu opieki medycznej uwzględniającego opiekę nad starzejącym się polskim społeczeństwem, będziemy w tym domowym oddziale geriatrycznym pielęgniarzem, salowym i specjalistą od geriatrii w jednej osobie.

Geriatria w sądeckim szpitalu byłaby szóstym takim oddziałem w Województwie Małopolskim.

– Otwarcie oddziału geriatrycznego jest na etapie planów przewidzianych do realizacji na przełomie lat 2018/2019 – mówi Agnieszka Zelek, rzecznik prasowy nowosądeckiego szpitala.

Oprócz samego oddziału, ma także zostać uruchomiona poradnia geriatryczna.

Gdy nie ma możliwości skorzystania z porady lekarza geriatry, ani umieszczenia osoby starszej na oddziale geriatrycznym, chory może skorzystać z opieki w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym, tzw. ZOL-u. Taka placówka działa od stycznia b.r. przy Sądeckim Hospicjum.

W tym momencie mamy na oddziale 20 takich pacjentów – mówi dyrektor Sądeckiego Hospicjum, Mieczysław Kaczwiński.

Z ZOL-u mogą korzystać osoby wymagające długotrwałej opieki lekarskiej, pielęgnacyjnej i rehabilitacyjnej oraz pomocy fizjoterapeuty i psychologa. Na razie zakład nie może korzystać z finansowania z NFZ . Pacjenci i ich rodziny muszą pokrywać część kosztów leczenia. Dzienna odpłatność to 35 zł.

Agnieszka Małecka  

fot. pixabay

 

 

WAŻNE !

BIZNES MISJA

Reklama