Nowe fakty. Sądecka prokuratura ściga limanowskich prokuratorów i policjantów

Nowe fakty. Sądecka prokuratura ściga limanowskich prokuratorów i policjantów

KPP Limanowa

Pod koniec stycznia informowaliśmy – TUTAJ, że funkcjonariusze Biura Spraw Wewnętrznych mieli wkroczyć do budynku Komendy Powiatowej Policji w Limanowej. Sprawę prowadzi Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu. Portal DTS24 ustalił nowe fakty.

Jak odpowiedziała pisemnie naszej redakcji prokurator Sylwia Lenart-Cabała, w toku przedmiotowego postępowania prokurator wydał postanowienie o żądaniu wydania rzeczy, zaś w razie odmowy dobrowolnego wydania rzeczy, o przeszukaniu, którego realizację zlecono funkcjonariuszom Biura Spraw Wewnętrznych Policji w Krakowie.

Portal DTS24 ustalił, że Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu wszczęła śledztwo w sprawie dotyczącej tego, że w Limanowej doszło do niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych z Prokuratury Rejonowej w Limanowej oraz Komendy Powiatowej Policji w Limanowej, tj. o przestępstwo z artykułu 231 kodeksu karnego.

Art. 231. [Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza]
§1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie i wyrządza istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§4. Przepisu §2 nie stosuje się, jeżeli czyn wyczerpuje znamiona czynu zabronionego określonego w art. 228.

Czytaj także: Paweł Szczygieł odwołany z funkcji dyrektora Lasów Państwowych w Krakowie

Fot: TV28