Na Klimkówce będzie bezpieczniej. 60 tysięcy dla WOPR

Na Klimkówce będzie bezpieczniej. 60 tysięcy dla WOPR

Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe otrzymało dofinansowanie w wysokości 60 tysięcy złotych. Umowy gwarantujące przyznanie dotacji wręczył przedstawicielom grup ratowniczych, wicemarszałek Stanisław Sorys.

Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu, prowadzenie akcji ratowniczych, utrzymanie gotowości ratowników oraz na szkolenia.

Nie mam wątpliwości, że pieniądze będą bardzo dobrze spożytkowane i przysłużą się nam wszystkim. Zawdzięczamy ratownikom bardzo wiele. Mając świadomość, że w razie potrzeby przyjdą nam z pomocą, możemy czuć się bezpiecznie podczas wypoczynku– powiedział wicemarszałek Stanisław Sorys, w siedzibie gorlickiego WOPR, nad zalewem Klimkówka.

W tym roku Województwo Małopolskie przeznaczyło milion złotych na zakup sprzętu oraz szkolenia dla ratowników wodnych i górskich. Suma ta zostanie podzielona między 14 grup. W ubiegłym roku wsparcie otrzymało 12 jednostek, a całość funduszy, jaki wówczas przeznaczono na ten cel wynosiła 800 tys.

Fot. Gorlickie WOPR, N.S.