Miłkowa. Już wkrótce PSZOK może zacząć działać

Miłkowa. Już wkrótce PSZOK może zacząć działać

PSZOK Miłkowa

Przedstawiciele Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Korzenna, które zarządza Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wybudowanym w Miłkowej, otrzymali już informację o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie uruchomienia obiektu. Oprócz tego potrzebna jest decyzja starosty nowosądeckiego i PSZOK może zacząć działać. Wygląda na to, że mieszkańcy będą mogli korzystać z niego już w przyszłym miesiącu.

– Najprawdopodobniej z początkiem maja Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Miłkowej będzie do dyspozycji mieszkańców. Niezbędna do uruchomienia PSZOK-u decyzja starosty nowosądeckiego może być wydana jeszcze w tym tygodniu – poinformowali 18 kwietnia przedstawiciele Urzędu Gminy Korzenna.

PSZOK ma być czynny pięć dni w tygodniu. We wtorki będzie działał od 9:00 do 17:00, a od środy do soboty od 7:00 do 15:00. Odpady mogą oddawać tam tylko mieszkańcy gminy Korzenna, którzy ponoszą opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Rodzaje odpadów, które będzie można zostawić w punkcie w Miłkowej to według regulaminu: „szkło, tworzywa sztuczne i metale, papier i tektura, urządzenia elektryczne i elektroniczne, odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, chemikalia, opakowania po farbach i lakierach i chemii gospodarstwa domowego, opony, tekstylia i odzież, odpady zielone, popiół, oleje i tłuszcze jadalne, świetlówki”.

Osoba oddająca odpady w PSZOK-u będzie wypełniać oświadczenie, w którym potwierdzi, że jest objęta systemem gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Korzenna i wniosła opłatę za zagospodarowanie odpadów. Ponadto musi określić, że odpady pochodzą z nieruchomości znajdującej się na terenie gminy i podać jej adres.

Śmieci zbierane w punkcie mają być na bieżąco wywożone na składowisko, oddawane do utylizacji albo do recyklingu.

Jak pisaliśmy TUTAJ, obiekt był już właściwie gotowy jesienią ubiegłego roku. Jego otwarcie zostało jednak opóźnione z powodu konieczności wprowadzania zmian w projekcie sieci wodociągowej.

Przypomnijmy, że w 2021 roku część mieszkańców protestowała przeciwko budowie punktu w tej lokalizacji. Obawiali się, że składowane tam odpady będą szkodliwe dla zdrowia ludzi i zaszkodzą środowisku. W sprawie doszło między innymi do spotkania mieszkańców z władzami gminy. Jak relacjonowaliśmy TUTAJ, nie zabrakło transparentów, okrzyków, wzajemnych oskarżeń oraz taczek wypełnionych odpadami. Ostatecznie jednak budowa ruszyła.

fot. UG Korzenna

Reklama