„Lustro Duszy”. Powstał film, który może zadziałać jak lekarstwo na trudne emocje

„Lustro Duszy”. Powstał film, który może zadziałać jak lekarstwo na trudne emocje

“Lekarstwem na smutek jest ruch. Receptą na siłę – działanie” – te słowa  przez dwa lata inspirowały uczestników  projektu Lustro Duszy, który wystartował dokładnie dwa lata temu w Centrum Wolnego Czasu w słowackiej Starej Lubovli. Owoc projektu to swoiste lekarstwo na lęk, niepewność, frustrację, osamotnienie – czyli wszystko to, co dotkliwie bolało młodych ludzi przez długie miesiące lockdownu.

Ludzie zaangażowani w „Lustro Duszy” działali ponad granicami (bo do akcji przystąpili Słowacy, Polacy i Czesi) i ponad ograniczeniami (bo trzeba było znaleźć sposób na to, aby działać mimo pandemii i związanych z nią restrykcji).

Celem międzynarodowej misji było przygotowanie materiału wideo, który będzie swoistym lekarstwem na kryzys wywołany izolacją i wesprze młodych ludzi mierzących się z problemami pojawiającymi się wraz z nową, stresującą rzeczywistością. Choć minął lockdown – wiele z tych problemów trwa do dziś…

24. lutego, po dwóch latach, podsumowano projekt i zaprezentowano film. Jego wersja końcowa to efekt serii spotkań, rozmów i analiz ankiet wykonanych w grupach osób młodych, przy wsparciu pedagogów i psychologów. Owoc spotkań warsztatowych, które odbywały się w miastach partnerów projektu: Nowym Sączu, Starej Lubowli i Vratimowie, już niebawem będzie dostępny online i możliwy do wykorzystania przez pedagogów, psychologów, wychowawców, rodziców, jeśli tylko pojawi się taka potrzeba.

W pierwszej części filmu wykorzystano wypowiedzi młodych ludzi, którzy sami doświadczyli trudnych sytuacji związanych z pandemią i wskazali realne obszary problemowe sprawiające w tych okolicznościach największe trudności. Był to swoisty drogowskaz, weryfikujący wyobrażenie dorosłych o problemach dorastającego pokolenia. Dzięki tej swoistej „sondzie” oraz badaniom ankietowym udało się z przekazem trafić w sedno.

Druga część materiału wideo dotyka inne trudnych sytuacji i trudnych emocji, z którymi młodzi ludzie muszą się mierzyć

Finałowe spotkanie projektu „Lustro duszy” było okazją do ewaluacji działań międzynarodowego teamu. W marcu film dostępny będzie na stronie internetowej: https://zrkadloduse.org

Liderem projektu bylo Centrum Voľného Času Stara Lubovnia. Partnerami – Středisko Volného Času Vratimov  oraz nowosądeckie Stowarzyszenie Sursum Corda.

Projekt „Zrkadlo duse” jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS +.

 

Czytaj też:

Łukasz Smolarski przepytał Friza z życia. „Mogą wyłączyć youtuba, ja sobie poradzę” – mówi Karol Wiśniewski

Share on twitter
Share on facebook