ŁĄCKO I KORZENNA – porównanie liderów wiejskich

ŁĄCKO I KORZENNA – porównanie liderów wiejskich

 Łącko i Korzenna radzą sobie bardzo dobrze wśród gmin wiejskich powiatu. Gminy realizują inwestycje na różnych obszarach. W Korzennej stawiają bardziej na sport, w Łącku na kulturę.

Łącko i Korzenna to dwie gminy wiejskie powiatu nowosądeckiego. Ich wielkość jest podobna. 17 i 15 tysięcy mieszkańców. Możliwości budżetowe także. 140 i 110 milionów wydatków rocznych. Można zakwalifikować te gminy do liderów. Warto przyjrzeć się tym gminom bliżej. Pod uwagę wzięte zostaną główne agregaty i wskaźniki finansowe.

Strategie rozwoju

Dla celów porównawczych sięgnięto po strategie rozwoju obydwu gmin. Niestety niewiele to wniosło informacji o gminach. Strategie napisane są formalnie, szczególnie strategia Korzennej; defekt braku realizmu dotyczy strategii gminy Łącko. To także spowodowało, że porównanie obu gmin skoncentruje się na twardych danych finansowych wynikających z budżetów.

Zakres porównań

Chodzi o sprawy finansowe, czyli o: dochody gmin, w tym własne, wydatki majątkowe, zadłużenie, ale także nadwyżki operacyjne (różnica dochodów i wydatków bieżących). Preferowany będzie wspólny mianownik, czyli przeliczany na jednego mieszkańca. Wzięte zostały dane średnie z dwóch ostatnich lat: 2022 i 2023.

Wyniki porównań (2022)

  • Dochody gminy: lepsze jest Łącko: 7,9 tysiąca do 7,4,
  • Dochody własne: lepsze jest Łącko: 1,9 tysiąca do 1,7,
  • Wydatki majątkowe: lepsze jest Łącko: 2,4 tysiąca do 2,2,
  • Zadłużenie większe w Łącku: 1,5 tysiąca na mieszkańca, podczas gdy gmina Korzenna nie posiada zadłużenia.

Nadwyżka operacyjna

To różnica miedzy dochodami a wydatkami bieżącymi. Gmina musi wydać, ale musi mieć dochód. Im większa nadwyżka, tym lepiej. Na mieszkańca idzie to tak: 900 do 850 złotych na korzyść Łącka w 2022, w 2023 w Łącku 300 zł do 160 zł Korzennej. Czyli w tym ważnym zestawieniu – jakby gospodarności – wygrywa Łącko.

Podsumowanie finansów

Wynik wynosi 5-1. Oznacza to, że w 5 wskaźnikach Łącko jest lepsze, a w 1 wygrywa Korzenna.

Zestawienie inwestycji infrastrukturalnych

Dla uzyskania szerszego wymiaru porównawczego wzięte zostały także inwestycje infrastrukturalne o szczególnym znaczeniu dla rozwoju gmin, które zostały zrealizowane w ostatnich 10 latach, a ich wysokość przekroczyła 5% budżetu rocznego gmin.

W Łącku są to m.in.: 1. budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej, 2. budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków, 3. budowa oczyszczalni ścieków na terenie gminy.

W Korzennej są to m.in.: 1. budowa krytej pływalni, 2. budowa hali sportowej w Korzennej i sal gimnastycznych przy szkołach na terenie gminy, 3. modernizacja UG w Korzennej, 4. remont i przebudowa zabytkowego dworu w Lipnicy Wielkiej.

To całkiem istotne osiągnięcia inwestycyjne tych gmin.

Czytaj też: Trwa protest rolników na drodze powiatowej w Korzennej [filmy, zdjęcia]

logotyp

Reklama