KWW Wacława Ligęzy prezentuje program i kandydatów do Rady Miasta Bobowa

KWW Wacława Ligęzy prezentuje program i kandydatów do Rady Miasta Bobowa

KWW Wacława Ligęzy

Wacław Ligęza zarządza Gminą Bobowa od pięciu kadencji. W tegorocznych wyborach samorządowych po raz ostatni zawalczy o fotel Burmistrza Gminy Bobowa.

W swoim programie znalazł miejsce nie tylko na Inwestycje ale również na kulturę, edukację i zdrowie. Przedstawił także swoją drużynę, która powalczy o mandat radnych z poszczególnych okręgów.

Poniżej oferta wyborcza KWW Wacława Ligęzy:

*INWESTYCJE
– dalsza rozbudowa infrastruktury drogowej i parkingowej
– budowa chodników oraz oświetlenia ulicznego
– budowa ronda w Wilczyskach
– rewitalizacja zieleni i małej architektury na bobowskim rynku
– budowa ok. 20 mieszkań w ramach SIM w Siedliskach
– modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bobowej
– rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy
– rozbudowa infrastruktury przy oczyszczalni ścieków
– rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
– remont cmentarzy komunalnych
– budowa otwartego kąpieliska wraz z infrastrukturą w Bobowej
– kontynuacja modernizacji istniejącej infrastruktury sportowej
– poprawa stanu murów oporowych przy ul. Grunwaldzkiej i Długoszowskich

*EDUKACJA, KULTURA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO
– dalsza termomodernizacja i remonty szkół i przedszkoli
– zakończenie budowy sali sportowej w Stróżnej
– utworzenie kręgielni i sali bilardowej
– dalsza troska o zabytki na terenie gminy
– dalsze wsparcie wszystkich Ochotniczych Straży Pożarnych
– rozbudowa i adaptacja pomieszczeń w domach kultury
– likwidacja barier architektonicznych w przestrzeni publicznej
– dostęp do opieki psychologicznej dla wszystkich uczniów
– zorganizowanie w domach kultury warsztatów rozwijających uzdolnienia i hobby, nawiązujących do lokalnego rękodzieła artystycznego
– powołanie Młodzieżowej Rady Miejskiej
– utworzenie Budżetu Obywatelskiego
– wykorzystanie infrastruktury sportowej, edukacyjnej i kulturalnej do organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
– przedstawienie oferty kulturalnej nowego Miejskiego Centrum Kultury (koncerty, spektakle, filmy, wystawy, przeglądy, konferencje, itp.)
– stworzenie nowoczesnego Muzeum Ziemi Bobowskiej
– starania o stworzenie archiwum cyfrowego lokalnego dziedzictwa kulturowego
– adaptacja zabytkowych piwnic pod budynkiem Szkoły Muzycznej na siedzibę Bractwa Rycerskiego 46. Chorągwi Zygmunta Gryfity z Bobowej
– kontynuacja działań proekologicznych (w tym odnawialne źródła energii)
– wspieranie i dofinansowywanie lokalnych organizacji pozarządowych
– podjęcie działań mających na celu poprawę dostępu do specjalistycznej opieki medycznej mieszkańców gminy Bobowa
– kontynuacja starań o budowę Centrum Ratownictwa w Bobowej

Czytaj także: Wacław Ligęza ponownie powalczy o fotel Burmistrza Bobowej

Reklama