NOWY SĄCZ I GRYBÓW – PORÓWNANIE MIAST

NOWY SĄCZ I GRYBÓW – PORÓWNANIE MIAST

miniatura

To zestawienie może dziwić, ale jest ono uzasadnione. To dwa miasta w naszym powiecie mające niezależny status miejski. Taką pozycję wypracował sobie Grybów podczas reformy samorządowej. Nie stał się gminą miejsko-wiejską, jak Stary Sącz, Krynica-Zdrój, Muszyna, Piwniczna-Zdrój.

Jest niezależną gminą miejską. Takie gminy miejskie są zarządzane trochę inaczej niż wiejskie. Zabudowa miejska indukuje inne problemy i daje także inne możliwości. Miasto Grybów liczy „tylko” 6 tysięcy mieszkańców. Nowy Sącz 80 tysięcy.

Strategie rozwoju

Aby zapoznać się z planami inwestycyjnymi w tych dwóch miastach przeanalizowano ich strategie rozwoju. Lektura niewiele jednak wniosła, ponieważ obydwie strategie posiadają liczne defekty formalne, ale także łatwo odnieść wrażenie, że nie wypełniają postulatu realizmu, a prezentują założenia idealistyczne. Brak dobrych planów rozwoju Nowego Sącza i Grybowa łączy niestety obydwa miasta. Porównania miast skoncentrowane zostaną na polu finansów, gdzie są „twarde” dane.

Zakres porównań

Czy można zatem zestawiać takie miasta? Oczywiście, że można. Takie porównanie będzie imponować Grybowowi, ale i Nowy Sącz można zestawić z Krakowem. Jeżeli porównanie będzie mieć dane bezwzględne, to zestawienie traci sens, ale jeżeli będą to miary względne, to już sens jest w zestawieniu. Miara względna, to porównywanie, rozliczanie danych bezwzględnych na jednego mieszkańca. Wtedy sprawy zostaną sprowadzone do – wspólnego mianownika. Takie zestawienie zostanie przedstawione. Na tej podstawie można porównać zatem Nowy Sącz i Grybów.

Finanse miast 

W tym porównaniu koncentracja skupia się na sprawach finansowych. Będą to jednak kluczowe parametry i wskaźniki. Chodzi o: dochody miast, w tym własne, wydatki majątkowe, zadłużenie, ale także nadwyżki operacyjne (różnice dochodów i wydatków bieżących).

Wyniki porównań (2022)

  • Dochody miast: lepszy jest Nowy Sącz: 9,1 do 7,3 tysiąca w Grybowie, w tym w dochodach własnych również lepszy jest Nowy Sącz: 4,3 do 2,9 tysiąca w Grybowie.
  • Wydatki majątkowe są większe w Grybowie: 1,8 tysiąca do 1,6 tysiąca w Nowym Sączu.
  • Zadłużenie większe w Grybowie: 1,2 do 1,0 tysiąca w Nowym Sączu.

Nadwyżka operacyjna

To różnica między dochodami a wydatkami – bieżącymi. Gmina musi wydać, ale musi mieć dochód. Im większa nadwyżka, tym lepiej. Na mieszkańca idzie to tak: 470 do 200 złotych na korzyść Nowego Sącza w 2022 oraz –160 zł do 15 na plusie na korzyść Nowego Sącza w 2023 roku. Czyli w tym ważnym zestawieniu – jakby gospodarności – wygrywa Nowy Sącz.

Podsumowanie finansów

W 4 wskaźnikach Nowy Sącz jest lepszy, ale w jednym wygrywa Grybów. Wynik jest 4-1 dla Nowego Sącza.

Porównanie inwestycji infrastrukturalnych

Dla uzyskania szerszego wymiaru porównawczego wzięte zostały także inwestycje infrastrukturalne o szczególnym znaczeniu dla rozwoju gmin, które zostały zrealizowane w ostatnich 10 latach, a ich wysokość przekroczyła 5% budżetu rocznego miast.

W Nowym Sączu były to: 1. rewitalizacja Parku Strzeleckiego, 2. most helleński na Dunajcu. 3. modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej, 4. Budowa wysokosprawnej kogeneracji gazowej w MPEC.

W Grybowie: 1. modernizacja kina „Biała”, 2. budowa muszli koncertowej w Parku Miejskim, 3. Renowacja i modernizacja Urzędu Miejskiego w Grybowie, 4. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

Autor: Nowosądeckie Centrum Analiz samorządowych (NCAS)

Czytaj też: Nowy Sącz. Od dziś zamknięta jedna z ulic na osiedlu Falkowa

logotyyp

Reklama