Krzysztof Głuc: trzeba lepszej wentylacji w biurze rady. To ważne dla demokracji

Krzysztof Głuc: trzeba lepszej wentylacji w biurze rady. To ważne dla demokracji

Kolejne podejście do odwołania przewodniczącej Rady Miasta Nowego Sącza zakończyło się niepowodzeniem. Prowadząca wczorajszą sesję Iwona Mularczyk nie poddała pod głosowanie wniosku formalnego o rozszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący pozbawienia jej funkcji w sądeckim samorządzie. Próbę wyjścia z impasu podjął radny Leszek Głuc proponując prezydentowi wygospodarowanie pieniędzy na… poprawę wentylacji i oświetlenia w pomieszczeniach biura rady.

Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego odwołania przewodniczącej złożył Leszek Zegzda. Przewodnicząca stanowczo odmówiła.

Nie poddam tego pod głosowanie – oświadczyła przypominając, że sesja odbywa się w szczególnym dniu rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego i wypada nie spóźnić się na uroczystości związane z upamiętnieniem ofiar tego wydarzenia.

Najpierw nauczmy się przestrzegać prawa. Nie może być tak, że nasz stosunek do prawa lokalnego, wniosków formalnych, Statutu Miasta, jest poziomie z czasów schyłku PRL. Zachowując wszystkie proporcje – nie przesadzam. Dziś, w 40. rocznicę ogłoszenia stanu wojennego, wprowadzonego bez podstaw prawnych, brzmi to szczególnie smutno. Obrady rady miasta mają oczywiście wymiar lokalny ale niestety sposób podejścia do prawa jest porównywalny do zachowania Rady Państwa pod przewodnictwem Henryka Jabłońskiego w roku 1981. Na miły Bóg, w tę rocznicę ważny jest przede wszystkim nasz stosunek do prawa. Za chwilę Pani Przewodnicząca uda się złożyć wieniec pod Pomnik Solidarności. Zgrzyt jak żelaza po szkle…– oburzył się Leszek Zegzda.

Radny Krzysztof Głuc próbował wnieść w ciężką dysputę nową jakość i nieco inny klimat. Sięgnął po subtelną sokratejską ironię proponując prezydentowi, aby poszukał w budżecie miasta pieniędzy na mały remont pomieszczeń biura rady.

Szczególnie w przypadku skomplikowanych dokumentów, dłuższych, takich jak statut miasta, potrzebne jest dobre oświetlenie, które pozwala wychwycić fragmenty mówiące o tym, jak należy postępować zgodnie z przepisami prawa –  tłumaczył doktor Krzysztof Głuc. – Panie prezydencie, proszę się zastanowić czy w budżecie nie udałoby się znaleźć pieniędzy na taką modernizację, aby każdy radny miał warunki pozwalające na czytanie ze zrozumieniem tekstów bardzo istotnych z punktu widzenia przebiegu sesji. Zwracam szczególną uwagę na kluczowy dokument, jakim jest statut miasta, paragraf 39. Myślę, że warto byłoby też zastanowić się jak usprawnić system nawiewu wentylacji w biurze rady. To może z pozoru rzeczy błahe, a jednak kiedy widzimy w jaki sposób funkcjonuje rada i jak prowadzone są prace tej rady, to wydaje się, że takie działania mogłyby być skuteczne. Są ważne również dla jakości funkcjonowania tego, co rozumiemy jako demokrację. Ewidentnie: warunki techniczne nie pozwalają nam na korzystanie ze wszystkich dobrodziejstw tej demokracji lokalnej, które zapisane są w statucie miasta Nowego Sącza, szczególnie w paragrafie 39.

Ja też wnioskuję o to. Szczególnie o klimatyzację. Obiema rękami się podpisuję. Bardzo dziękuję za ten głos – ucieszyła się Iwona Mularczyk.

Tuż po niej głos zabrał Maciej Prostko. Złożył wniosek formalny o wskazanie podstawy prawnej odmowy poddania pod głosowanie wniosku formalnego Leszka Zegzdy. Jego wniosek – podobnie jak wcześniejszy wniosek Leszka Zegzdy – nie został poddany pod głosowanie.

Państwa wystąpienia są prowokujące. Powiedziałam już kiedyś, że jesteśmy w sesji zdalnej i tak obradujemy. Jesteśmy w tym momencie w czasach gdy mamy cowida, który się nasilił.  Jest kolejna fala. Naprawdę nie wyprowadzicie mnie państwo z równowagi. Będę spokojnie prowadziła tą sesję i zakończę ją w takim porządku obrad, jaki był – ucięła przewodnicząca Mularczyk.

***

Fragment statutu miasta o którym mówił doktor Krzysztof Głuc brzmi następująco:

39. 1. Przewodniczący obrad udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególności dotyczących:

 • 1) stwierdzenia quorum,
 • 2) przerwania sesji,
 • 3) 32 ograniczenia lub wydłużenia czasu wystąpienia dyskutantów,
 • 4) zamknięcia listy kandydatów,
 • 5) przerwania lub zamknięcia dyskusji,
 • 6) zarządzenia przerwy,
 • 7) odesłania projektu uchwały do komisji lub wnioskodawcy,
 • 8) przeliczenia głosów,
 • 9) głosowania bez dyskusji,
 • 10) zmiany w sposobie prowadzenia dyskusji,
 • 11) przestrzegania Statutu Miasta,
 • 12) głosowania imiennego,
 • 13) reasumpcji głosowania,
 • 14) zmiany porządku obrad,
 • 15) wniosku o odroczenie sesji w razie nie dotrzymania terminów o jakich mowa

39. 2. Wnioski formalne Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie po ewentualnym dopuszczeniu jednego głosu „przeciwko wnioskowi”.

Czytaj też:

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY
Play Video about Ewa Nowel

Kiedy zobaczysz ten film na pewno zagłosujesz na Ewę Novel 

Play Video about Jubiler Sezam Nowy Sącz

Jubiler Sezam – majówka rabatów

Temat dnia

GENIALNI LOKALNI GLOBALNI

BIZNES MISJA

Najczęściej wyświetlane

Reklama

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.