Kochać życie i nigdy nie dać się złamać!

Kochać życie i nigdy nie dać się złamać!

Kampania wyborcza to czas, kiedy chcemy przekazać Wyborcom jak najwięcej informacji o tym co ważne dla naszych miast, ich Mieszkańców, dla kandydatów, dlaczego startują, co zrobią dla lokalnych społeczności po wyborach.

Małgorzata Belska 25 lat prowadzi wraz z mężem Łukaszem rodzinną firmę, w której zajmuje się komunikacją z klientami i kontrahentami w całej Polsce oraz poza jej granicami, w kilkunastu państwach Europy. Jest mamą Jakuba (23 lata), Krzysztofa (21 lat) i Szymona (19 lat). Pełni też czynną służbę harcerską.

Małgorzata Belska kandyduje na urząd Prezydenta Miasta Nowego Sącza  z KWW BŁĘKITNA POLSKA ponieważ wie, że świat może stawać się lepszy jedynie dzięki determinacji ludzi szczerych, prawdziwych i otwartych na zmiany.

Jak podkreślają Mieszkańcy Nowego Sącza Małgorzata Belska jest jedyną gwarancją na efektywne, racjonalne i oparte na partnerstwie zarządzanie Nowym Sączem. Kandydatka posiada nie tylko doświadczenie zawodowe ale też kształciła się na kolejnych kierunkach studiów ekonomicznych, bankowych, finansowych oraz jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Zarządzanie Miastem i Polityka Miejska.

Małgorzata Belska mówiąc o mieście twierdzi, że jest to niezwykle delikatny organizm. Jedna zmiana pociąga za sobą kolejne. Według kandydatki zarządzając miastem trzeba umieć łączyć delikatność ze stanowczością i rozmawiać, tłumaczyć oraz argumentować.

Małgorzata Belska podaje receptę na sukces: „Kochać życie i nigdy nie dać się złamać!”. Trzeba zawsze pozostawać w zgodzie z sobą. Nie wolno się zmieniać tylko po to, żeby w sztuczny, fałszywy sposób przypodobać się komuś. Zmiana i rozwój Nowego Sącza muszą być zgodne z tym jacy ludzie tu mieszkają, jacy ludzie zarządzają tym miejscem. Jeśli nie będzie w życiu prawdy – nic się nie uda! Czasem zastosowane rozwiązanie może „zaboleć”, ale jeśli będzie prawdziwe, nie „załatwione”, nie „na złość” wtedy wspólnie osiągniemy sukces a wraz z nami Nowy Sącz.

Małgorzata Belska przygotowała wraz z kandydatami LISTY 13 na Radnych do Rady Miasta Nowego Sącza szereg propozycji dla Mieszkańców. Z całym programem można zapoznać się na www.blekitnapolska.pl .

Są punkty programu KWW BŁĘKITNA POLSKA, które zwróciły naszą szczególną uwagę:

– alternatywne źródła energii w tym budowa elektrowni wodnej oraz przystąpienie do programów geotermii

– bezpłatne parkingi i reorganizacja stref parkowania

– bezpłatne przejazdy komunikacją miejską w strefie miasta Nowego Sącza bez konieczności posiadania karty nowosądeczanina

– budowa wielofunkcyjnego Centrum Edukacyjno-Sportowego na Starej Sandecji z profesjonalną sceną teatralną

– przebudowa Rynku Maślanego z określeniem wielofunkcyjności miejsca: obszerny parking obsługujący Stare Miasto wraz z tarasem widokowym i kondygnacjami dla handlu tradycyjnego oraz komercyjnego

– wyrzucenie „klucza politycznego” oraz profesjonalna, terminowa realizacja remontów i inwestycji

– nowa funkcjonalność Starego Miasta – Planty, Jagiellońska, Rynek, Park Strzelecki – pętla edukacyjno-rekreacyjna z „żywą” muzyką

– udostępnienie Mieszkańcom udziałów w miejskich spółkach w celu zapewnienia gwarancji najniższej ceny usług miejskich

– wyeliminowanie odoru unoszącego się z wysypiska śmieci

– rozwiązanie problemu składowiska odpadów komunalnych z naciskiem na lepszą edukację ekologiczną w ramach segregacji odpadów i wywóz śmieci niesegregowanych do zewnętrznej spalarni śmieci

– we współpracy z organizacjami pozarządowymi, udostępnianie przestrzeni historycznej miasta dla Mieszkańców i turystów

– Nowosądecki Program Zdrowotny – rozeznanie potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców wraz ze wskazaniem właściwej profilaktyki

– solidne wsparcie psychologiczne i pedagogiczne wraz z budową nowoczesnego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

– „PROGRAM 8 – 80” oraz „SENIOR WIE WIĘCEJ”– międzypokoleniowe wsparcie i wspólne spędzanie czasu

– dostosowywanie przestrzeni i obiektów do potrzeb osób starszych, z niepełnosprawnościami oraz matek z dziećmi

– budowa sal sportowych, modernizacja istniejących obiektów sportowych, budowa AQUAPARKU na bazie odwiertu geotermalnego

– „REFORMA SPORTU” – ustalenie jednoznacznych kryteriów podziału środków wspierających sport dzieci i młodzieży

– wprowadzenie i egzekwowanie porządku komunikacyjnego na uliczkach osiedlowych – dojazd karetki i służb porządkowych jak również usprawnienie ewakuacji

– drożna kanalizacja deszczowa

– tworzenie Inkubatorów Przedsiębiorczości Obywatelskiej – uwolnienie energii organizacji pozarządowych oraz podmiotów działalności pożytku publicznego i wolontariackich

– rewitalizacja Budżetu Obywatelskiego oraz przywrócenie wiary w skuteczność i sens wydatkowanych środków

– uwolnienie i otwarcie przestrzeni miejskiej dla sądeckich artystów

– wypracowanie nowoczesnej marki „Nowy Sącz” bazującej na tradycji

– odbudowa relacji partnerskich z gminami subregionu, lokalnymi przedsiębiorcami i potencjalnymi inwestorami

 

Jak podkreśla Małgorzata Belska wszystko mamy poukładane w głowach i w sercach. Teraz czekamy tylko na decyzję Mieszkańców.

7 kwietna należy wybrać mądrze dla Nowego Sącza – do Rady Miasta Nowego Sącza LISTA 13 a jako gwarancję rozwoju i pokoju w mieście Prezydent Małgorzata Belska.

 

Materiał opłacony przez KWW BŁĘKITNA POLSKA

Reklama