Iwona Mularczyk faworytem w wyborach na urząd Prezydenta Miasta Nowego Sącza?

Iwona Mularczyk faworytem w wyborach na urząd Prezydenta Miasta Nowego Sącza?

W wyborach samorządowych ubiega się o urząd Prezydenta Miasta Nowego Sącza z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Podkreśla, że chce Nowego Sącza, który jest miastem dialogu z mieszkańcami.

Jaki jest jej wyborczy przekaz?

Chcę uchronić miasto przed dalszym zadłużeniem, grożącą miastu budżetową zapaścią, upadkiem spółek komunalnych, niekontrolowanymi podwyżkami opłat za usługi komunalne i wreszcie katastrofą kluczowych inwestycji miejskich będących przedmiotem licznych kpin w całej Polsce. W swojej kampanii zwraca uwagę na nieudolne rządy obecnego Prezydenta, którymi są do dziś niedokończone milionowe inwestycje: budowy stadionu Sandecji, stadionu w Zawadzie, bloków STBS przy ul. 29 Listopada, likwidacja Izby Wytrzeźwień, która doprowadziła do paraliżu Sądeckiego Oddziału Ratunkowego, próba budowy spalarni śmieci w centrum miasta i zaniechanie walki ze smogiem.

PONIŻEJ FILM [ZOBACZ]:

Faktem jest, że pełniąc funkcję Radnej Miasta Nowego Sącza w głosowaniach stanowczo sprzeciwiła się odebraniu mieszkańcom 30 proc. dopłat do wody i ścieków, podwyższeniu opłat aż o 176 % za odbiór śmieci, likwidacji Szkoły Podstawowej nr 1, budowie spalarni śmieci w centrum miasta, likwidacji Izby Wytrzeźwień, która doprowadziła do obciążenia Sądeckiego Oddziału Ratunkowego, likwidacji zajęć językowych dla dzieci w Pałacu Młodzieży.

Wśród kluczowych punktów jej program znajduje się walka ze smogiem oraz gwarancja zablokowania budowy spalarni śmieci. Ponadto chce poprawić funkcjonowanie Sądeckiego Oddziału Ratunkowego poprzez przywrócenie Izby Wytrzeźwień oraz chce zapewnić wsparcie dla osób starszych i przewlekle chorych poprzez utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Zapewni 5% dodatek dla nauczycieli. Podejmie inicjatywy mające na celu zwiększenie dostępności mieszkań dla młodych mieszkańców.

Chce też budowy pomarańczarni na terenie starej Sandecji oraz utworzenie Sądeckiej Rady Przedsiębiorców. W swoim przekazie wielokrotnie podejmowała temat współpracy z gminami powiatu nowosądeckiego w kontekście poprawy m.in. jakości powietrza. Jak podkreśla – to niezrozumiałe, że Prezydent musiał zwrócić 2,5 mln zł, których nie wykorzystał na realizację programu „Czyste powietrze”! Roczna ocena powietrza w Nowym Sączu wskazuje, że Nowy Sącz znajduje się w strefie C (najgorszej) w zakresie przekroczenia norm stężenia dla pyłów PM 10 I PM 2,5. Przekroczenie normy dla benzopirenu jest aż 10-cio krotne!! Nowy Sącz w 2022 r. znalazł się na 2074 miejscu wśród 2477 gmin w Programie Czyste Powietrze. Jako Prezydent chce zwalczyć smog w Nowym Sączu tworząc lokalny program, który ułatwi mieszkańcom wymianę pieców tzw. „kopciuchów”.

Równie ważne jest dla niej dokończenie strategicznych inwestycji miejskich, usprawnienie funkcjonowania klubów sportowych, utworzenie Teatru Zawodowego w Nowym Sączu w 100 % finansowanego z województwa małopolskiego i poprawa komunikacji wspierając budowę obwodnicy miasta. Deklaruje również utrzymanie Karty Nowosądeczanina, chcąc jednocześnie poszerzyć jej zakres. Jej Prezydentura ma być gwarancją przyszłości miasta opartej na rzetelności, uczciwości i skupieniu na potrzebach społeczności.

Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość

 

Reklama