Kilka zgłoszeń dotyczących zniszczenia banerów. Sprawcom grozi do 5 lat więzienia

Kilka zgłoszeń dotyczących zniszczenia banerów. Sprawcom grozi do 5 lat więzienia

Wybory do Sejmu i Senatu zbliżają się wielkimi krokami. Atmosfera rośnie, a kandydaci robią, co mogą, aby przekonać do siebie społeczeństwo. Twarze osób aspirujących na posłów i senatorów ,,zerkają” z plakatów. Zdarza się, że materiały wyborcze konkurentów są niszczone. Sądecka policja otrzymała kilka zgłoszeń w tym temacie.

,,Na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu (miasto i powiat) sądecka policja otrzymała trzy zgłoszenia dotyczące niszczenia materiałów wyborczych. W jednym przypadku zgłoszenie nie zostało potwierdzone, w pozostałych dwóch prowadzone są czynności wyjaśniające w sprawie o wykroczenie z art. 67 Kodeksu wykroczeń” – poinformowała naszą redakcję komisarz Justyna Basiaga z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

Zgodnie z kodeksem wyborczym (art. 109) każdy pochodzący od komitetu wyborczego upubliczniony i utrwalony przekaz informacji mający związek z zarządzonymi wyborami jest materiałem wyborczym i podlega ochronie prawnej. Stosownie do  art. 67§1 kodeksu wykroczeń, kto uszkadza lub usuwa ogłoszenie wystawione publicznie przez instytucję państwową, samorządową albo organizację społeczną (np. partię polityczną)  podlega karze aresztu albo grzywnie,  Sąd może nałożyć grzywnę wysokości do 5000 zł a mandat nałożony przez policjanta za to wykroczenie może wynieść 500 zł.

,,Jeśli straty poniesione przez uszkodzenie baneru wyborczego przekraczają 800 zł, sprawca może odpowiedzieć za przestępstwo zniszczenia mienia i może zostać skazany na karę pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat a w wypadku tzw. mniejszej wagi podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku” – przypomina w komunikacie Małopolska Policja.

Materiały wyborcze mogą być umieszczane na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych i telekomunikacyjnych – wyłącznie po uzyskaniu zgody zarządcy lub właściciela tych obiektów. Plakaty wyborcze muszą być umieszczone w taki sposób, by można je było usunąć bez powodowania szkód.

,,Ustawianie  własnych urządzeń ogłoszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczej nie może naruszać obowiązujących przepisów  porządkowych.  Złamanie tych zasad  stanowi wykroczenie (art. 495 §1 pkt 1 kodeksu wyborczego) i grozi za to grzywna do 5000 zł. Sąd orzeka także przepadek przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia wykroczenia, lub nawiązkę w wysokości do 1500 złotych” –  wyjaśnia KWP Kraków.

Policja oraz straż gminna ma obowiązek usuwać na koszt komitetów wyborczych plakaty i hasła wyborcze, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia, bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym.
Co ważne, zakaz agitacji wyborczej jest na terenach szkół, budynków lokali wyborczych, urzędów administracji rządowej i samorządu terytorialnego, sądów i jednostek wojskowych.

Czytaj także: Rząd przedłuży kontrole na granicy ze Słowacją o następne 20 dni 

Fot. ilustracyjne NS/ Dawid Kulig/ Marek Wójcik
Źródło: własne/ Małopolska Policja 

WAŻNE !

BIZNES MISJA

Reklama