Kierowco, noga z gazu! Trwają ogólnopolskie działania policji

Kierowco, noga z gazu! Trwają ogólnopolskie działania policji

policjant

Dzisiaj (19 maja) policjanci w całym kraju przeprowadzają działania pn. „Prędkość”. Oznacza to większą liczbę kontroli – zwłaszcza tam, gdzie jest najbardziej niebezpiecznie.

– Powinniśmy mieć świadomość, że wypadki, których przyczyną jest nadmierna prędkość, generują najwięcej ofiar śmiertelnych. Dlatego kierujący, którzy nie będą stosować się do obowiązujących przepisów, a zwłaszcza ci, którzy rażąco przekroczą dozwolone limity prędkości, muszą liczyć się z konsekwencjami – podkreślają funkcjonariusze z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

W ramach działań kontrolno-prewencyjnych „Prędkość” kierowcy będą mieć do czynienia z liczniejszymi niż na co dzień kontrolami pomiarów prędkości. Funkcjonariuszy należy się spodziewać zwłaszcza w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do groźnych zdarzeń drogowych. Nad bezpieczeństwem czuwać będą również policjanci z grup SPEED. Szczególną uwagę zwrócą na tych kierujących, którzy dopuszczają się na drogach niebezpiecznych zachowań.

Apelujemy do kierujących, aby przestrzegali dozwolonych limitów prędkości, a także zwalniali w miejscach, gdzie przepisy i zdrowy rozsądek wymagają zachowania szczególnej ostrożności. Taka wzmożona czujność niezbędna jest m.in. w okolicach przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów oraz w rejonie skrzyżowań – dodają mundurowi z BRD KGP.

fot. ilustr.: KWP w Gorzowie Wielkopolskim


Czytaj też:

Radni z Limanowszczyzny podjęli decyzję w sprawie kontrowersyjnej Samorządowej Karty Praw Rodzin

Share on twitter
Share on facebook