Języki z misją. Różne potrzeby edukacyjne – konferencja dla nauczycieli

Języki z misją. Różne potrzeby edukacyjne – konferencja dla nauczycieli

Nauczyciele języków obcych pragnący wzbogacić swą wiedzę zawodową i warsztat metodyczny mogą uczynić to – nieodpłatnie – już 26 października (czwartek) w ramach konferencji organizowanej  przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Ośrodek w Nowym Sączu we współpracy z renomowanym czasopismem „Języki Obce w Szkole”.

Nauczyciele zainteresowani zdalnym uczestnictwem w konferencji będą mogli wysłuchać otwierającego ją wykładu prof. Katarzyny Karpińskiej-Szaj (UAM Poznań, Polskie Towarzystwo Neofilologiczne) nt. „Specjalne potrzeby edukacyjne w nauczaniu języków obcych”, zaś ci pedagodzy, którzy zdecydują się dotrzeć na miejsce osobiście, uzyskają dodatkowo możliwość wzięcia udziału w warsztatach metodycznych pt. „Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” prowadzonych przez dr Weronę Król-Gierat (Uniwersytet KEN Kraków) lub w warsztatach dr Grażyny Strzeleckiej (Uniwersytet Warszawski) – „Nauczanie języka obcego zawodowego”.

Szczegóły programowe i organizacyjne znajdują się na stronie Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.