Jest szansa, że sądeczanie będą mogli zgłaszać projekty uchwał, nad którymi będzie głosować Rada Miasta

Jest szansa, że sądeczanie będą mogli zgłaszać projekty uchwał, nad którymi będzie głosować Rada Miasta

Radni Nowego Sącza prowadzą prace nad nowym statutem miasta. Jedna ze zmian dotyczy wprowadzenia możliwości zgłaszania przez mieszkańców własnych propozycji uchwał, które byłyby rozpatrywane podczas obrad samorządu. Wystarczy pomysł, kilka osób, które opracują projekt oraz 300 mieszkańców, którzy go poprą.

-Pomysły na zmiany w statucie miasta Nowego Sącza zaczęły pojawiać się już w listopadzie. Zbieramy opinie radnych, przewodniczących zarządów osiedli, mieszkańców. Muszą się oni wypowiedzieć do piątku 12 stycznia. Zaznaczam jednak, że są to na razie tylko propozycje i nie ma gwarancji, że zostaną one wprowadzone w życie. Chcemy między innymi dać mieszkańcom inicjatywę uchwałodawczą – mówi radny Patryk Wicher (PiS), przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej Rady Miasta Nowego Sącza. -Znajdzie się ona w rozdziale statutu miasta zatytułowanym „Społeczeństwo Obywatelskie”. Chodzi o to, aby dać mieszkańcom możliwość decydowania o sprawach lokalnych. 

Pod obrady Rady Miasta trafią jednak tylko te projekty uchwał, które będą poprawnie sporządzone pod kątem formalnym.

-Musi być bowiem porządek: 15-osobowy komitet, który zgłasza dany problem, zebranie podpisów pod wnioskiem oraz jego weryfikacja formalna. Potem dopiero prezentacja projektu uchwały podczas posiedzenia Rady Miasta. Komitet będzie musiał wyłonić osobę, która na sesji wystąpi i go przedstawi.  

Pomysł taki spotkał się z pozytywnym odzewem Stowarzyszenia Koalicja Nowosądecka.

Moim zdaniem to dobra inicjatywa. Może to pobudzić mieszkańców do działania, np. w takich kwestiach jak Węgierska – BIS, czy problemy związane z zanieczyszczeniem powietrza. Mam nadzieję, że niedługo zostanie to wdrożone mówi Jacek Żelasko, wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Koalicja Nowosądecka.

 

– Do 12 stycznia czekamy na poprawki do statutu, na opinie różnych środowisk, w tym miejskich radnych. Jeśli proponowane przez nas zmiany zyskają akceptację, to myślę, że już na lutowej sesji będziemy głosować nad nowym kształtem statutu. Jego tekst jednolity mógłby zostać ogłoszony może już w marcu bądź w kwietniu – podsumowuje Patryk Wicher.

Fot. Ilustracyjne – UM NS. 

Share on twitter
Share on facebook