Jest koncepcja na rewitalizację terenu wokół mofety w gminie Muszyna [FOTO]

Jest koncepcja na rewitalizację terenu wokół mofety w gminie Muszyna [FOTO]

Burmistrz Jan Golba (od dawna przyjętym przez siebie sposobem), poddał pod opinię publiczną kolejny zamysł wzbogacenia gminy o nową atrakcję turystyczną. Zaprezentował koncepcję rewitalizacji terenu wokół mofety w Złockiem.

– Zabiegamy o środki finansowe. Co państwo sądzicie o nowej koncepcji zagospodarowania terenu wokół tego unikatowego miejsca? – pyta burmistrz Jan Golba, po czym zestawia obecny wygląd terenu z przyjętym pomysłem na jego odnowienie.

Jak sam zaznacza, mofeta imienia Profesora Henryka Świdzińskiego usytuowana w dnie bagnistego koryta potoku Złockiego, jest pomnikiem przyrody nieożywionej. Jest to największa i najefektywniejsza mofeta w Polsce. Poniżej zdjęcia (koncepcja rozbudowy miejsca).

Mofeta – rodzaj ekshalacji wulkanicznych, chłodny wyziew (o temperaturze poniżej 100 °C), zawierający głównie dwutlenek węgla, bez większej obfitości pary wodnej. Także otwór, z którego wydobywają się te ekshalacje. W Polsce zjawisko można zaobserwować w okolicach Szczawnika, Tylicza i Złockiego (Beskid Sądecki). Mofeta wykorzystywane są w medycynie alternatywnej w celach leczniczych, np. na Węgrzech w Mátraderecske. Miejscowość słynie z wód termalnych, ale od lat dziewięćdziesiątych także z term gazowych bazujących na mofetach. Wydzielany przez nie gaz zawierający dwutlenek węgla i radioaktywny radon mają mieć lecznicze działanie na wysokie ciśnienie krwi, cukrzycę i na układ krążenia (za wikipedia).

Czytaj także: Nowy Sącz. Kortez wystąpi w Amfiteatrze w Parku Strzeleckim. Znamy datę wydarzenia

Fot. Jan Golba / social media

Reklama