Jeden z naszych posłów ma 3 miliony oszczędności. Inny zainwestował w kryptowaluty… Zaglądamy w oświadczenia majątkowe parlamentarzystów z naszego okręgu

Jeden z naszych posłów ma 3 miliony oszczędności. Inny zainwestował w kryptowaluty… Zaglądamy w oświadczenia majątkowe parlamentarzystów z naszego okręgu

posłowie i posłanki

Okręg nr 14, obejmujący Nowy Sącz oraz powiaty: nowosądecki, gorlicki, limanowski, nowotarski i tatrzański, w Sejmie reprezentuje dziesięcioro posłów i posłanek. Sprawdziliśmy, kto z nich posiada najwięcej oszczędności, jakimi samochodami jeżdżą i jakie kredyty muszą spłacać. Czy zgadniecie, kto posiada na koncie ponad 3 miliony złotych, kto jeździ Mitsubishi z 2021 roku, a kto zainwestował w kryptowaluty?

Barbara Bartuś (PiS)

Barbara Bartuś zgromadziła na swoim koncie 46 307,87 zł oraz 20 487,47 na lokacie. Ponadto w tym roku zakupiła 1088 obligacji skarbowych o wartości 100 zł każda.

Gorlicka posłanka posiada we współwłasności małżeńskiej dom o powierzchni 120 m2 i o wartości ok. 400 tys. zł, a także mieszkanie o powierzchni 78,71 m2 i wartości 450 tys. zł, jednak zaznacza, że w tym przypadku jest to współwłasność małżeńska 1/4 części. Ma także wraz z mężem gospodarstwo rolne o powierzchni prawie 3 hektarów i wartości około 250 tys. zł. W ubiegłym roku osiągnęła z niego przychód o wartości 2 540,70 zł.

Oprócz diety parlamentarnej i uposażenia w dochodach wymieniła „przychody z tytułu zwiększonego limitu na służbowe podróże zagraniczne” w kwocie 5 555,92 zł.

Samochody, jakimi jeździ Barbara Bartuś, to Honda Jazz z 2018 roku oraz Mitsubishi Space Star z 2021 roku. Posłanka nie posiada żadnych kredytów ani pożyczek o wartości powyżej 10 000 zł.

Andrzej Gut-Mostowy (PiS)

Najbogatszym posłem z naszego okręgu jest Andrzej Gut-Mostowy, który ma na swoim koncie 3,3 mln zł oszczędności. Posiada też 8000 euro oraz 3000 dolarów. Jego dom o powierzchni 340 m2 wart jest 1,8 mln.

Poseł z Podhala jest też właścicielem i współwłaścicielem licznych nieruchomości, o łącznej wartości ponad 60 milionów złotych.

Andrzej Gut-Mostowy ma 10% udziałów w spółce Sabała, B. Gut-Mostowy, M. Furman. Z tego tytułu w ubiegłym roku osiągnął przychód w wysokości 1 510 935,30 zł (dochód: 446 137,91 zł). Taki sam procent udziałów ma w spółce „Witów Ski”, a jego dochód z tym związany wyniósł 120 000 zł.

Oprócz przychodów ze spółek, diety parlamentarnej oraz wynagrodzenia z Ministerstwa Sportu i Turystyki polityk zadeklarował przychody z najmu, które opiewały na kwotę 2 466 700 zł. Poseł nie posiada zobowiązań pieniężnych o wartości powyżej 10 tys. zł.

Samochody, jakie stoją w garażu Andrzeja Guta-Mostowego to Mercedes G z 1994 roku, Jeep Wrangler z 2015 oraz BMW 7 z 2017.

Piotr Lachowicz (KO)

To pierwsza poselska kadencja Piotra Lachowicza. Jego oszczędności (w małżeńskiej wspólności majątkowej) to 204 930,20 zł oraz 467,31 euro. Ponadto wraz z żoną posiada Obligacje Skarbu Państwa na kwotę 150 000 zł. 

Piotr Lachowicz ma w 1/4 współwłasności dom o powierzchni 119 m2, a wartość tej części oszacował na 150 000 zł. Nieruchomość otrzymał w spadku. Swoją część działki, na której stoi budynek, wycenia na 50 000 zł. Wraz z żoną jest także właścicielem mieszkania o powierzchni 46,1 m2 o wartości 300 000 zł.

Dochody, jakie Piotr Lachowicz uzyskał dzięki pracy w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, opiewały na kwotę 179 108,27 zł brutto. Jego dieta jako Radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego wyniosła 36 000 zł (wolna od podatku). W oświadczeniu wymienia także „dochód uzyskany z działalności wykonywanej osobiście” – 11 016,80 zł (było to 650 zł z diety za przewodniczenie miejskiej komisji ds. referendum, a także podlegająca opodatkowaniu część diety radnego wojewódzkiego).

Poseł z Nowego Sącza jeździ Hondą HR-V z 2016 roku. Wraz z żoną są także właścicielami pojazdu marki KIA Stonic z 2019 roku.

Polityk nie posiada kredytów i pożyczek w kwocie wyższej niż 10 tys. zł.

Arkadiusz Mularczyk (PiS)

Oszczędności, jakie Arkadiusz Mularczyk ma na swoim koncie, to 139 681 zł. Ponadto poseł posiada 2 422,52 euro oraz udziały w NN TFI IKE o wartości 34 129,22 zł i w NN TFI IKZE – 52 570,65 zł.

Jego dom o powierzchni 239 m2 ma wartość ok. 700 tys. zł, a mieszkanie (38,51 m2) – ok. 350 tys. Poseł posiada też wraz z żoną działkę o powierzchni 0,55 ha, której wartość oszacował na ok. 100 tys. zł.

Polityk ma udziały w spółkach: Allegro, KGHH, Pekao, PKN Orlen, PKO BP, PZU, TS GAMES.

Podobnie jak posłanka Bartuś w dochodach oprócz uposażenia i diety poselskiej wymienia „przychody z tytułu zwiększonego limitu na służbowe podróże zagraniczne”. W jego przypadku jest to 6024,12 zł. Diety z tytułu uczestnictwa w pracach Krajowej Rady Sądownictwa, które otrzymał, wyniosły 113 131,20 zł, a w Radzie Instytutu Strat Wojennych – 25 000 zł.

Samochody posła Mularczyka to Toyota Yaris z 2016 roku oraz Volkswagen Tiguan z 2018.

Na Arkadiuszu Mularczyku nie ciążą kredyty ani pożyczki o wartości powyżej 10 tys. zł.

Urszula Nowogórska (PSL)

Urszula Nowogórska oświadczyła, że na koncie osobistym ma 28 439,82 zł, a ponadto posiada 42 000 zł w gotówce. Posłanka ma we współwłasności małżeńskiej dom o powierzchni 240 m2 i o wartości ok. 450 tys. zł. Ponadto posiada działkę rolną o powierzchni 1,36 ha o wartości ok. 60 tys. zł. Wartość działki o pow. 0,15 ha, na której stoi dom, oszacowała na 20 tys. zł. Jest też współwłaścicielką drugiej, zabudowanej działki o pow. 0,07 ha i szacunkowej wartości 350 tys. zł.

Dochody posłanki oprócz diety parlamentarnej i uposażenia poselskiego to świadczenie 500+ – 3 500 zl, wyprawka szkolna – 600 zł oraz „przychód z tytułu limitu na podróże zagraniczne” – 66,65 zł.

Samochody, które wraz z mężem posiada Urszula Nowogórska, to Mercedes Benz (A-180) z 2013 roku, Smart Fortwo z 2009 oraz Mercedes Benz (C-207) z 2015 roku.

Posłanka spłaca kredyt z 2015 roku w kwocie 4 mln zł. Został udzielony jej mężowi na rozwój działalności gospodarczej, a ona jest jego poręczycielką. Saldo kredytowe na 8 listopada tego roku wynosiło 1 586 880 zł.

Edward Siarka (PiS)

Edward Siarka ma na swoim koncie 70 000 zł. Wraz z żoną są właścicielami domu o powierzchni 150 m2 o wartości 450 tys. zł. Mają także ponad 3-hektarowe gospodarstwo o wartości 160 tys. zł oraz ponad hektar gruntów leśnych, których wartość określił na 60 tys. zł.

Na jego dochody składa się dieta parlamentarna, a także wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, gdzie zarobił 219 633,84 zł.

Jego samochody to Suzuki Grand Vitara z 2007 roku oraz Skoda Superb z 2016 roku. Ponadto jego żona posiada Citroena C3 z 2017 roku.

Poseł nie ma żadnych kredytów ani pożyczek o wartości wyższej niż 10 tys. zł.

Weronika Smarduch (KO)

Oszczędności, jakie w oświadczeniu majątkowym zadeklarowała Weronika Smarduch, to zaledwie 3486,25 zł. Posłanka nie posiada domu, mieszkania, ani gospodarstwa, czy innych nieruchomości.

Prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą – Centrum Analiz Finansowych, którą zawiesiła 7 września tego roku i w ramach której osiągnęła przychód w wysokości 95 ooo zł (dochód – 84 964,75 zł). Innych przychodów nie miała.

Weronika Smarduch jeździ Mazdą 2 z 2018 roku.

Posłanka spłaca kilka pożyczek: karta kredytowa – 12 ooo zł, pożyczka gotówkowa na dowolny cel – 39 240, 66 zł, pożyczka gotówkowa na dowolny cel – 43 586, 74 zł. Wzięła także pożyczkę w wysokości 14 372,76 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Ryszard Terlecki (PiS)

Ryszard Terlecki ma 487 000 zł oraz 1900 euro oszczędności. Posiada mieszkanie o powierzchni 37,3 m2 i wartości ok. 400 tys. zł. Zaznaczył również, że mieszka w połowie domu (ok. 100 m2), która jest własnością jego żony i nie podlega wspólnocie.

Dochody, jakie wymienia w oświadczeniu majątkowym to oprócz diety parlamentarnej wynagrodzenie wicemarszałka Sejmu w wysokości 335 301 zł, dieta Rady Ochrony Pracy – 43 344 zł, przychody z tytułu zwiększenia limitu na służbowe podróże zagraniczne – 784 zł, emerytura wypłacana przez ZUS – 91 630,98 zł, Urząd d/s Kombatantów – 5848 zł. Ryszard Terlecki jest profesorem i pracuje na pół etatu w krakowskim uniwersytecie Ignatianum, z racji czego zarobił 29 391 zł. Ponadto otrzymał honoraria od Polska Press – 2080 zł i Graf-press – 765 zł.

Poseł jeździ Oplem Astrą z 2015 roku. Nie posiada kredytów i pożyczek o wartości wyższej niż 10 tys. zł.

Patryk Wicher (PiS)

Patryk Wicher i jego żona posiadają niewielkie oszczędności – ok. 8 402,41 zł, a także papiery wartościowe – 754,77950 jednostek w Otwartym Funduszu Emerytalnym Nationale Nederlanden o łącznej wartości około 42 879,02 zł. W oświadczeniu majątkowym wymienia także „konta oszczędnościowe dzieci ok. 51,36 zł”.

Poseł wraz z żoną mają dom o powierzchni 321,40 m2. Budynek jest w w trakcie budowy, obecnie w stanie deweloperskim, a jego wartość za materiały i robociznę na dzień 6 listopada to około 1 100 000 zł. Są także właścicielami mieszkania o powierzchni 93,24 m2 o wartości 601 555 zł.

W podpunkcie dotyczącym „innych nieruchomości” Patryk Wicher pisze m.in. o umowach sprzedaży oraz umowach przedwstępnych sprzedaży. Szczegóły na fragmentach dokumentów poniżej.

W swoich dochodach Patryk Wicher oprócz diety parlamentarnej i uposażenia poselskiego wymienia umowę zlecenia na ok. 3120 zł oraz umowę o dzieło na kwotę ok. 1450 zł.

Poseł wraz z żoną posiadają Forda Fiestę z 2012 roku.

Żona Patryka Wichra zaciągnęła za cele budowlane dwie pożyczki: w Międzyzakładowej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej w Nowym Sączu – 20 000 zł oraz w Zespole Szkół nr 4 – 40 000 zł.

Ryszard Wilk (Konfederacja)

100 000 zł to oszczędności Ryszarda Wilka. Poseł posiada ponadto kryptowaluty o wartości około 90 000 zł oraz akcje: CD-Projekt (ok. 2700 zł), Orlen (ok. 3800 zł) i PKO BP (ok. 800 zł).

Jest właścicielem budynku handlowo-usługowo-mieszkalnego o powierzchni 120 m2 o wartości 200 tys. zł, a także mieszkania o powierzchni 65,51 m2 o wartości 500 tys. zł. Ma też drugie mieszkanie, którego powierzchnia to 54,3 m2, a wartość 350 tys. zł oraz działkę budowlaną o pow. 0,1160 ha o wartości 100 000 zł.

Ryszard Wilk prowadził działalność gospodarczą, którą zawiesił 10 listopada tego roku. Przychód, jaki w jej ramach osiągnął, to 783 016,73 zł (dochód 71 645,87 zł). Ponadto dzięki wynajmowi nieruchomości zarobił 14 022 zł.

Poseł jeździ Audi Q7 z 2008 roku. Zadeklarował także, że posiada 10 uncji złota.

Na Ryszardzie Wilku ciążą liczne zobowiązania finansowe: kredyt gotówkowy w kwocie 56 811,73 zł, kredyt hipoteczny na mieszkanie – 294 500 zł (do spłaty pozostało 291 264,76 zł) oraz kredyt w rachunku obrotowym – 100 000 zł (do spłaty pozostało 94 000 zł). Ma także cztery umowy leasingowe na samochody Skoda Fabia, gdzie do spłat pozostało: 30 081,30 zł, 40 528,46 zł, 40 569,11 zł, 36 504,07 zł.

fot. sejm.gov.pl

Czytaj także:

Szopka w Ptaszkowej znów rozbłyśnie. Będzie można zwiedzać i pomóc Wikusi