Analiza infrastruktury technicznej w gminie Piwniczna-Zdrój

Analiza infrastruktury technicznej w gminie Piwniczna-Zdrój

PIWNICZNA ZDRÓJ

Przedstawiamy analizę infrastruktury technicznej w gminie Piwniczna – Zdrój.

Nieruchomości

W gminie Piwniczna-Zdrój istnieje 2 931 nieruchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 292 mieszkania. Jest to ilość znacznie mniejsza od ilości dla województwa małopolskiego (385,20) oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski (412,40).

Instalacje wod-kan

województwa małopolskiego (97,75%), a także do Polski (97,71%). Pozycja na tle gmin miejsko-wiejskich powiatu nowosądeckiego: 3/4. Gmina na najwyższej pozycji to Muszyna, a na najniższej to Krynica-Zdrój.

Centralne ogrzewanie

70,98% mieszkań korzysta z centralnego ogrzewania. Jest to niższy wynik w stosunku do województwa małopolskiego (85,98%), a także Polski (85,62%). Jest to ostania pozycja na tle gmin miejsko-wiejskich powiatu nowosądeckiego: 4/4. Gmina na najwyższej pozycji to Krynica-Zdrój.

Gazyfikacja

0,38% mieszkań posiada gaz. Jest to wartość bardzo niska w stosunku do wartości dla województwa małopolskiego (66,60%), a także Polski (58,23%). Jest to ostatnia pozycja na tle gmin miejsko-wiejskich powiatu nowosądeckiego: 4/4. Gmina na najwyższej pozycji to Krynica-Zdrój.

Edukacja

W roku 2021 w gminie Piwniczna-Zdrój mieściły się 3 przedszkola, w których do 9 oddziałów uczęszczało 192 dzieci. Na terenie gminy funkcjonuje 6 szkół podstawowych.

Instytucje kultury, rekreacja

W gminie  Piwniczna-Zdrój działają 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 37 329 wolumenów. W gminie znajduje się 5 hoteli (1 ★★★★, 4 ★★★) oraz 2 domy i ośrodki kultury.

Infrastruktura sportowa

Według ostatnich danych GUS na terenie gminy działają 3 kluby sportowe.

PODSUMOWANIE

Mocną stroną gminy jest dobrze rozwinięta infrastruktura rekreacyjno-hotelowa. Pozycja w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”: 789 na 881 gmin miejskich i miejsko-wiejskich z punktacją 27,78.

Źródło: GUS
Autor: Nowosądeckie Centrum Analiz samorządowych (NCAS)

logotyp