Jak uniknąć bałaganu podczas remontu ?

Jak uniknąć bałaganu podczas remontu ?

remontu

Każdy remont domu lub mieszkania oznacza wytwarzanie mniejszej lub większej ilości odpadów. Składa się na nie gruz i wszystkie elementy, które są wymieniane: płytki ceramiczne, podłogi, stolarka okienna i drzwiowa, stare instalacje, itp. Do odpadów zaliczane są również opakowania po materiałach użytych do remontu.

W większości nie są to odpady komunalne i nie można ich umieścić w zwykłym osiedlowym pojemniku na śmieci. Jak zatem się ich pozbyć, aby uniknąć nieporządku?

Podział odpadów i możliwości ich utylizacji

Podział odpadów poremontowych jest całkowicie różny od podziału odpadów komunalnych. Odpady poremontowe klasyfikuje się w następujący sposób:

  • Gruz czysty – elementy betonowe, gruz betonowy, ceglany, kamienie, ziemia
  • Gruz zmieszany – zmieszane elementy betonowe, ceglane, ceramiczne i elementy wyposażenia
  • Gruz zanieczyszczony – odpady budowlane, poremontowe i porozbiórkowe
  • Pozostałe odpady budowlane – inne materiały: ceramika budowlana, elementy wyposażenia, drewniane, szklane i z tworzyw sztucznych, metale kolorowe zmieszane i ich stopy, papa odpadowa.

Podział ten jest istotny z punktu widzenia dalszych losów odpadów. Muszą one zostać usunięte, a możliwości gminy w tej kwestii nie zawsze są wystarczające. Poza tym procedura zorganizowania wywozu bywa skomplikowana. Niektóre gminy oferują wprawdzie bezpłatny wywóz odpadów budowlanych kilkakrotnie w ciągu roku, ale nie zawsze da się zgrać termin zakończenia remontu z terminem wywozu.

Z kolei legalny wywóz we własnym zakresie wymaga wynajęcia odpowiedniego pojazdu wraz z kierowcą i uzgodnienia terminu przyjęcia odpadów w PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), gdzie nie wszystkie odpady mogą zostać przyjęte lub zostaną przyjęte za dość wysoką opłatą.

Można również zamieścić w sieci ogłoszenie. Niektóre firmy i osoby prywatne poszukują gruzu, który odbiorą we własnym zakresie, ale z pewnością nie odbiorą wszystkich odpadów; jest to więc rozwiązanie częściowe, nie rozwiązujące problemu. Istnieje jednak wyjście, które w obecnych realiach jest jedynym rozsądnym, skutecznym, a co najważniejsze, zgodnym z prawem – wywóz odpadów w kontenerze.

Kontener na odpady – wynajem i wywóz

W każdym większym mieście funkcjonują firmy, które świadczą usługi wywozu gruzu i odpadów budowlanych. Zasięg ich działania to niekiedy nawet i 100 km od siedziby, zatem inwestorzy także w mniejszych miejscowościach mają szansę pozbycia się odpadów remontowych w legalny sposób i utrzymania porządku w remontowanym domu lub mieszkaniu.

Firmy te dysponują kontenerami o różnej pojemności i odpowiednimi pojazdami do ich przewożenia. Posiadają też wszystkie wymagane zezwolenia na przeładunek i transport oraz utylizację odpadów.

Na stronie internetowej takiej firmy, np. gruz-alibaba.pl, znajdują się dane kontaktowe, w tym formularz interaktywny, na którym można złożyć zamówienie na kontener o określonej pojemności, podając dane osobowe, adres, gdzie kontener ma być podstawiony i datę podstawienia.

Warto wpisać datę na kilka dni naprzód, gdyż firma może nie dysponować danym kontenerem w tym samym lub następnym dniu.

Miejsce na kontener powinno mieć twarde podłoże. Sam pojemnik jest ciężki, a załadowany odpadami mógłby spowodować zapadnięcie się i trudności w jego ruszeniu z tego miejsca. Istnieją również przepisy o ustawieniu kontenera; nie może on tarasować drogi dojazdowej i ewakuacyjnej ani chodnika, zastawiać wjazdu na jakąkolwiek posesję ani zajmować osiedlowego miejsca parkingowego dla mieszkańców.

W ustalonym dniu firma podstawi kontener, a po zapełnieniu i powiadomieniu odbierze go, po czym zagospodaruje odpady we własnym zakresie. Dzięki temu kłopot inwestora kończy się w chwili odjazdu kontenera. Pozostaje uiszczenie opłaty, której można dokonać przelewem na konto firmy lub gotówką u kierowcy – zależnie od ustaleń.

Bardzo istotne jest umieszczenie gruzu w kontenerze. Nie należy wkładać do niego dużych elementów, gdyż uniemożliwia to zagospodarowanie przestrzeni wewnętrznej w efektywny sposób. Większe elementy powinny zostać rozkruszone. Niedozwolone jest umieszczanie w kontenerze odpadów niebezpiecznych, jak eternit, materiały łatwopalne, żrące i toksyczne, a także substancji płynnych.

Ponadto nie wolno ładować kontenera powyżej jego burt, co stanowi niebezpieczeństwo dla innych uczestników ruchu drogowego. Kierowca może odmówić wywozu, jeżeli kontener załadowany jest nieprawidłowo.

 

Artykuł partnera

Przeczytaj również: Niezwykłe odkrycie podczas remontu dachu na muszyńskim magistracie

 

Enklawa Starosądecka – wygodne i nowoczesne mieszkania w Starym Sączu

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY
Play Video about WOPR Bartkowa - Posadowa

Promesy dla jednostek WOPR z Małopolski. Jak przysłużą się ratującym nam życie?

Play Video about Enklawa Starosądecka

Enklawa Starosądecka – wygodne i nowoczesne mieszkania w Starym Sączu

AFTERMOVIE z SUMMER SĄCZ FESTIVAL w WSB-NLU! //SMOLASTY | OTSOCHODZI | MARGARET | BARANOVSKI

Temat dnia

BIZNES MISJA

Najczęściej wyświetlane

Reklama

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.