Hala sportowa przy starosądeckiej „jedynce” otwarta! [ZDJĘCIA]

Hala sportowa przy starosądeckiej „jedynce” otwarta! [ZDJĘCIA]

Nowoczesna hala sportowa, której koszt budowy wyniósł 7,4 mln złotych dziś oficjalnie została oddana do użytku uczniom Szkoły Podstawowej nr 1 w Starym Sączu. Po lekcjach będzie służyła wszystkim pozostałym mieszkańcom miasta. Obiekt wyposażony w pełnowymiarowe boiska do koszykówki oraz piłki ręcznej i siatkowej, mający ponad 200 miejsc na trybunach i parking, przeżywał dziś oblężenie. W hucznym otwarciu wziął udział m.in: Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa. 

-To historyczny moment, który wpisuje się w dzieje starosądeckiej jedynki. To też wielka radość dla całej społeczności uczniowskiej. Mamy nadzieję, że ta nowa hala sportowa stanie się miejscem treningów różnych form aktywności i spędzania wolnego czasu – mówiła Elżbieta Bodziony, dyrektor SP nr 1 w Starym Sączu.

Podczas uroczystości przekazano symboliczny klucz szkolnym opiekunom hali, przecięto wstęgę oraz poświęcono obiekt. Uczniowie wraz z gronem pedagogicznym zaprezentowali olimpijski spektakl. Zapalono również symboliczne światło olimpijskie.

Cieszę się, że uczestniczę w uroczystości otwarcia tak imponującej hali sportowej. Sam byłem kiedyś sportowcem – bramkarzem i dlatego wiem, że sport to nie tylko rozwój fizyczny, ale przede wszystkim kształtowanie charakteru. Dzięki uprawianiu sportu nauczyłem się tego, żeby walczyć do końca, nawet wtedy, gdy wydaje się, że wynik już jest przesądzony. Sport uczy przezwyciężania własnych słabości i uczy współpracy – mówił premier Jarosław Gowin.

Share on twitter
Share on facebook