Teatralna jesień: Gałązka rozmarynu

Teatralna jesień: Gałązka rozmarynu

To była 357 premiera Teatru DKK w ramach Jesiennego Festiwalu Teatralnego. Sztukę Zygmunta Nowakowskiego opracował Janusz Michalik, który również ją wyreżyserował.

Spektakl przedstawia epizody z życia Legionów od ich formowania po walki. Przedstawienie jest bardzo żywe, znakomicie przygotowane i zagrane. Warto dodać, że zostało wzbogacone głosami Andrzeja Nejmana, Andrzeja Andrzejewskiego, MAcieja Kujawskiego i Grzegorza Wonsa.

W spektaklu wystąpili: Kamil Jakubowski, Jolanta Mrówka, Michał Luksa, Adam Ślepiak, Mariusz Hatlas, Marcin Król, Piotr Kotowicz, Patryk Lupa, Sławomir Bodziony, Jan Kożuch, Janusz Michalik, Mieczysław Filipczyk, Sebastian Cebula, Barbara Klimczak, Marcin Iwański.

***

Z Encyklopedii Teatru Polskiego:

„Gałązka rozmarynu” jest widowiskiem o Legionach Polskich, a zwłaszcza o pierwszym okresie ich powstawania. Jest początek sierpnia 1914 r. W krakowskich Oleandrach formuje się pierwsza kompania kadrowa. Przybywają młodzi ochotnicy ze wszystkich stron podzielonego zaborem kraju. Różni ich wiele, łączy wiara w sens walki o niepodległą i sprawiedliwą Polskę. Są młodzi i gotowi do największych poświęceń. O wojsku i żołnierskiej dyscyplinie wiedzą niewiele, ale ich zapał jest prawdziwie romantyczny. Wkrótce przemówi do nich Komendant: „Wszyscy jesteście równi wobec ofiar, jakie ponieść macie. Wszyscy jesteście żołnierzami. Nie naznaczam szarż, każę tylko doświadczeńszym wśród was pełnić funkcję dowódców. Szarże uzyskacie w bitwach. Każdy z was może zejść do szeregowców, czego oby nie było. Patrzę na was, jak na kadry, z których rozwinąć się ma przyszła armia polska i pozdrawiam was, jako pierwszą kadrową kompanię”.

Sztuka Nowakowskiego ukazuje genezę i narastanie dążeń niepodległościowych w społeczeństwie polskim, z uwzględnieniem wszelkich różnic politycznych, obyczajowych, społecznych a nawet językowych. Bohaterem „Gałązki rozmarynu” jest zbiorowość strzelecka i trud codzienny legionistów. Utwór jest w dużej mierze zapisem autentycznych wydarzeń, widzianych oczyma ich bezpośrednich uczestników.

Autor „Gałązki rozmarynu” – Zygmunt Nowakowski (1891 – 1963) – aktor, reżyser, dyrektor teatru krakowskiego, krytyk teatralny, dramaturg, powieściopisarz, wreszcie znakomity felietonista, w młodości związany z Legionami. Na sukces sztuki złożyły się wiec nie tylko teatralna fachowość Nowakowskiego i jego znakomite wyczucie sceny, ale i własne, choć krótkie, doświadczenia frontowe.

Reklama