Funkcjonariusze Biura Spraw Wewnętrznych ponownie wkroczyli do budynku policji

Funkcjonariusze Biura Spraw Wewnętrznych ponownie wkroczyli do budynku policji

Policja

Funkcjonariusze Biura Spraw Wewnętrznych po raz drugi wkroczyli do budynku Komendy Powiatowej Policji w Limanowej. Do zdarzenia doszło kilka dni temu.

To już kolejna wizyta BSW w budynku limanowskiej komendy. 24 stycznia informowaliśmy – TUTAJ, że Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu prowadzi postępowanie w sprawie o sygnaturze 4149-1.Ds.192.2023. Prokurator Sylwia Lenart-Cabała przekazała wówczas naszej redakcji, że wydano postanowienie o żądaniu wydania rzeczy, zaś w razie odmowy dobrowolnego wydania rzeczy, o przeszukaniu, którego realizację zlecono funkcjonariuszom Biura Spraw Wewnętrznych. Teraz BSW ponownie wkroczyło do komendy.

Sądecka prokuratura ściga limanowskich prokuratorów i policjantów
Portal DTS24 ustalił, że Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu wszczęła śledztwo w sprawie dotyczącej tego, że w Limanowej doszło do niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych z Prokuratury Rejonowej w Limanowej oraz Komendy Powiatowej Policji w Limanowej, tj. o przestępstwo z artykułu 231 kodeksu karnego [Nadużycie władzy]. Tymczasem jak podaje „Rzeczpospolita”, z raportu Biura Spraw Wewnętrznych Policji wynika, że nadużycie uprawnień to jedno z najczęściej popełnianych przestępstw przez policjantów. O sprawę ponownego wkroczenia BSW do Komendy Powiatowej Policji w Limanowej zapytaliśmy drogą mailową prokurator Sylwię Lenart-Cabałę. Odpowiedź opublikujemy poniżej tuż po jej otrzymaniu.

AKTUALIZACJA: O zaistniałą sytuację zapytaliśmy przedstawicieli Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu. Zastępca Prokuratora Rejonowego Anna Kojs precyzuje, że czynności miały na celu uzupełnienie materiału dowodowego.

– W toku prowadzonego w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu pod sygn. akt 4149-1.Ds.192.2023 postępowania przygotowawczego funkcjonariusze Biura Spraw Wewnętrznych Policji w Krakowie, na podstawie postanowienia prokuratora o żądaniu wydania rzeczy, realizowali czynności procesowe w Komendzie Powiatowej Policji w Limanowej. Czynności te miały na celu uzupełnienie materiału dowodowego we wskazanej sprawie. Żądane materiały zostały wydane dobrowolnie i nie było koniecznym przeprowadzenie czynności przeszukania – informuje Anna Kojs w odpowiedzi na zapytanie prasowe DTS24.

Art. 231. [Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza]
§1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie i wyrządza istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§4. Przepisu §2 nie stosuje się, jeżeli czyn wyczerpuje znamiona czynu zabronionego określonego w art. 228.

pierwsi

Czytaj także: Sądecki poseł z interwencją w Medyce ,,to wyrok na polskich rolnikach”

Fot. źródło PAP

Reklama